Temel hal ve uyarılmış hal ne demektir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 20.07.2020 tarih ve 21:46 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Temel hal ve uyarılmış hal ne demektir?

13787kez okunmuş Metni Okut Okumayı Durdur Paylaş

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Bir atomun enerji bakımından en düşük ölçüde ve emin şekilde olmasına temel hal ismi verilmektedir. Bu şekilde bulunan atomların elektron dağılımının gösterilmesine ise elektron dizilimi denmektedir. Karbon atomunu ele alacak olursak ; yansız şekilde bulunan bir karbon atomunun elektron sayısı 6’dır. Elektron dağılımı ise 1s22s22p2 şeklindedir. Buradaki dağılımdan ise bu elementin 2.Periyot 4A grubunda yer almış olduğu kararına varabilirizBir atoma enerji vererek içinde bulunan elektronları bir üst enerji seviyesine çıkarma işlemine ise uyarma, uyarılan elektronun son haline ise “uyarılmış hal” ismi verilmektedir. Uyarılan atom kararsız hale gelir ve aldığı enerjiyi geri vererek temel haline döner. Bu muamele esnasında ise atom bir ışıma gerçekleştirir. Örnek olarak elektron sayısı 12 olan magnezyum (Mg) elementini ele alalım.Temel haldeki elektron dağılımı : 1s22s22p63s2 olan atoma bir enerji vererek son katmanda bulunan elektronu daha üst enerji seviyesine getirirsek elektron dağılımı 1s22s22p63s13p1 benzer biçimde olacaktır. Görüldüğü suretiyle uyarılmış olan atomun elektron dağılımı farklıdır. Uyarılmış şekilde olan atomu belirtmek için üzerine (*) işareti konur ve Mg* benzer biçimde gösterilir.Uyarılmış olan atomların özellikleri ise şu şekildedir :

  • Kimyasal özellikleri aynı bulunmasına karşın fizyolojik özellikleri farklıdır.
  • Temel hale nazaran daha kararsız bir yapıya sahiptir.
  • Periyodik çizelge üstünde bulunmuş olduğu grubu ve periyotu hiç değişmez.
  • Uyarılmış şekilde bulunan atomdan bir tane elektron koparmak için verilmesi ihtiyaç duyulan enerji miktarı daha düşüktü
  • Uyarılmış halden temele hale geçerken gerçekleşen tepkime ekzotermik bir hususiyet taşır. Yani bu tepkime esnasında etrafa enerji çıkışı gerçekleşir.
  • Değerlik elektron sayısı ve orbital türü yeni oluşan atom de ilgilendiriyor olmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Bir,atomun,enerji,bakımından,en,düşükölçüdeveeminşekildeolmasınatemel,halismiverilmektedir.,Buşekildebulunan,a..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar