Uçan balonlardaki He gazı ile oksijen tüplerindeki O2 gazının tanecik yapıları içinde ayrım var mıdır?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 20.07.2020 tarih ve 00:11 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Uçan balonlardaki He gazı ile oksijen tüplerindeki O2 gazının tanecik yapıları içinde ayrım var mıdır?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Bir maddeyi meydana getiren en minik yapıtaşına atom ismi verilmektedir. Bu atomlar bir araya gelmiş olarak molekül ismi verilen parçacıkları oluşturur. Doğada soygazlar ve metaller genel hatlarıyla atomik yapıda bulunurlar. Metaller birtakım durumlarda moleküler yapıda bulunsa da bu dikkatsizlik edilmektedir. Ametal elementler ise tek başlarına kararsız bir yapıya haiz olduklarından daha oldukça moleküler yapıda bulunmaktadır.Molekül kelime anlamı olarak iki yada daha çok ametal atomlarının bir araya gelmiş olarak oluşturduğu etkisiz atom gruplarıdır. H2 ve Cl2 benzer biçimde moleküllere element molekülü adı verilirken H2O ve CO benzer biçimde moleküller sentetik molekülü olarak adlandırılmaktadır. Metal atomları ile ametal atomlarının oluşturduğu bileşikler molekül olarak adlandırılmamaktadır.Yukarıdaki verilen örnekte atom numarası 2 olan helyum elementi bir soygazdır. Soygaz elementleri doğada atomik yapıda bulunur. O2 ise 2 tane oksijen atomunun bir araya gelmiş olarak oluşturduğu moleküler bir yapıdır. Aynı zamanda bu iki atom içinde kovalent yapılı bir sentetik bulunmaktadır.Kovalent bağ : İki yada daha çok ametal elementinin bir araya gelmiş olarak elektronları müşterek kullandığı bir bağ türüdür. Bu bağ türünde elektron alışverişi yerine müşterek kullanma laf konusudur. Örnek olarak Cl2 molekülünü misal verirsek ; atom numarası 17 olan klor elementinin son katmanında 7 tane elektron bulunmaktadır. İki klor elementi son katmanında bulunan birer elektronu müşterek kullanarak emin bi yapıya haiz olan soygaz elektron dizilimine haiz olmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Bir,maddeyimeydana,getirenenminikyapıtaşına,atomismiverilmektedir.,Bu,atomlar,bir,arayagelmiş,olarakmolekülismiverilen,parçac..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar