KPSS Nedir? Ne Zaman ? KPSS ve Grupları Hakkında Detaylı Bilgi, KPSS ve Grupları Memurluk ve Öğretmenlik Detaylı Bilgi

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 05.06.2020 tarih ve 00:58 saatinde Kpss kategorisine yazıldı. KPSS Nedir? Ne Zaman ? KPSS ve Grupları Hakkında Detaylı Bilgi, KPSS ve Grupları Memurluk ve Öğretmenlik Detaylı Bilgi

makale içerik

KPSS Nedir? Ne Zaman ? KPSS ve Grupları Hakkında Detaylı Bilgi, KPSS ve Grupları Memurluk ve Öğretmenlik Detaylı Bilgi
Kısa Linki Kopyala

KPSS ÖĞRETMENLİK SINAVINA ;

1.Kimler Girebilir?: Üniversitelerin 4 Yıllık Eğitim Fakültelerinden mezun olanlar (formasyonu olanlar) formasyonu olmayanlar bu alanda 'tezsiz yüksek lisans' yaparak formasyon sahibi olabilirler.

2.Sınav Ne zaman Yapılır?: Sınav her yılın Temmuz ayının birinci ya da ikinci hafta sonu bütün il merkezlerinde yapılır.

3. Sınav Konuları Nelerdir?: Üç ana bölümden oluşmaktadır.
Bu bölümler; Eğitim Bilimleri, Genel Kültür, Genel Yetenek bölümleridir. Her ana bölüm kendi içinde alt konulara ayrılır.

Eğitim Bilimleri ; Gelişim Psikolojisi (20 Soru), Öğrenme Psikolojisi (35 Soru), Ölçme ve Değerlendirme (25 Soru), Program Geliştirme (20 Soru), Öğretim Metodları ve Rehberlik (20 Soru).

Genel Yetenek  ; Türkçe (30 Soru) ve Matematik (30 soru).

Genel Kültür ; Tarih (30 Soru), Coğrafya (18 Soru) ve Vatandaşlık (12 Soru).

Değerlendirme: Her soru eşit değerdedir. Soru sayısı yüksek olduğu için eğitim bilimleri diğer alanlardan daha fazla puan getirir.

5. Sınav Sonuçları Ne Zaman ve Nasıl Açıklanmaktadır?: Sınav sonuçları yaklaşık bir ay sonra ÖSYM’nin web sayfasında duyurulmaktadır.Daha sonra da adayların adresine sınav sonuç belgeleri gönderilmektedir.

6. Hangi Adayların Ataması Yapılır?: Her branş için sınav başvuru kılavuzunda kaç atama yapılacağı duyurulur. Sınava giren adaylar kendi branşları içinde değerlendirmeye tabi tutulur. Atama başvurusu yapabilmek için her adayın kendi branşında taban puanın üstünde bir puan alması gerekir. Taban puan yukarıdan aşağıya puan sıralamasında sınav başvuru kılavuzunda ilan edilen kontenjanın iki katı kadar adayın alacağı puandır. Örneğin; Sınıf öğretmenliği için kontenjan 10.000 olsun. Taban puan 20.000’nci kişinin aldığı puandır. 20.000’nci kişinin aldığı puanın altında puan alan adaylar atama başvurusu yapamazlar. Ancak yıl içinde çeşitli tarihlerde ara atamalar gerçekleşmektedir. Taban puan bu atamalarda yeniden hesaplanır.

7. Hangi Branşlarda Taban Puanlar Yüksektir?: En yüksek taban puana Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Tarih, Fen Bilgisi, Matematik gibi branşlar sahiptir.

KPSS A  GRUBU MEMURLUK SINAVI

1.Kimler Girebilir?: Üniversitelerin 4 Yıllık İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Uluslararası İlişkiler)  mezunları ile Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve mühendislik fakülteleri mezunları.

2.Sınav Ne zaman Yapılır?: Sınav her yılın Temmuz ayının birinci ya da ikinci hafta sonu bütün il merkezlerinde yapılır.

3. Sınav Konuları Nelerdir?: Üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi’dir

Genel Yetenek ; Türkçe (30 Soru) ve Matematik (30 soru) oluşmaktadır.

Genel Kültür ; Tarih (30 Soru), Coğrafya (18 Soru) ve Vatandaşlık (12 Soru)

Alan Bilgisi: Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe başta olmak üzere İşletme, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Uluslar arası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri bölümlerinden oluşmaktadır (Her alandan 40 soru).

5. Sınav Sonuçları Ne Zaman ve Nasıl Açıklanmaktadır?: Sınav sonuçları yaklaşık bir ay sonra ÖSYM’nin web sayfasında duyurulmaktadır. Daha sonra da adayların adresine sınav sonuç belgeleri gönderilmektedir.

6. Hangi Adayların Ataması Yapılır?: Bu sınavdan alınan puanla doğrudan bir atama yapılmaz. Alınan puan ancak başvuru hakkı verir. Atamanın yapılabilmesi için devletin çeşitli bakanlıklarına, kurumlarına başvuran adayların sınav içeriğinin ve koşullarının yine bu bakanlıklar ve kurumlar tarafından yapıldığı sınavda da başarılı olmaları gerekir. Bu sınavda yaklaşık 120 farklı alanda puan hesaplanmaktadır. Başvuru hakkı için bu puanlardan kurumun istediği puana bakılır ve yeterli puanı almış adayların başvuruları kabul edilir ve sınava tabi tutulurlar. Bakanlıkların ve diğer devlet kurumlarının  yaptığı sınav genellikle bir yazılı ve bir sözlü sınavdan oluşmaktadır. Bu sınavda başarılı bulunan adayların ataması yapılır. Kaç kişinin atanacağı sınav başvuru kılavuzunda önceden ilan edilmektedir.

7. Bu Sınavla Hangi Unvanlara Ulaşılır?: KPSS A’dan başvuru hakkı elde edebilmek için yeterli puanı almış adaylar 120 puandan ilgili olanıyla çeşitli memurluklar için başvuruda bulunabilirler. Bunlar; Uzman yardımcılığı, Kontrolör yardımcılığı, Denetmen yardımcılığı, Kaymakamlık, Müfettiş yardımcılığı’dır.

NOT : Açıköğretimde okutulan derslerden oluşturulan bir sepette Alan Bilgisi için gerekli müfredatın yaklaşık %80’ine ulaşılabilmektedir. KPSS A’ya hazırlanan adaylar bu dersleri takip edebilirler.

Kamu personeli seçme sınavı adı ile hayatımıza ortak olan sınav sistemi diye adlandırabilirz basit olarak. Kamu kurumlarında göre alacak personel adaylarına uygulanan bu sınav kendi içinde çeşitlilik göstermektedir.

Örn: KPSS-A KPSS-B

Bu sınav genel yetenek,genel kültür,istatistik,kamu yönetimi,anayasa gibi kollardan oluşur. Elbette bu kolların hepsinden sorumlu değilsiniz şöyle ki; başvuracağınız alan adına yeterli olacak bölümlerden sorumlu tutulursunuz. Lise ve üzeri eğitim derecesine sahip yani bu derecelerle mezun olan herkes bu sınava başvurusunu yapabilir.

A-B ve C Grubu Kadrolar:

A grubu kadrolar meslkelerinizle ilgili yönlendirmede karşınıza çıkmaktadır. Meslek dışında ilk kez bir kamu kuruluşuna başvurmak isteyen adaylar B ve C kadrosuna göre sınıflandırılmaktadır.

A grubu kadro;

Bakanlıklar,başbakanlık,genel müdürlük düzeyindeki alanlardan oluşur. Bu sınav sonucunda kurumların kendine özel uyguladığı sınavlara ek olarak adaylar tabi tutulur. A grubu kadrolar üniversite mezunları için geçerlidir diyebiliriz.Eğer bir kamu kuruluşunda çalışmak istiyorsanız Kamu personeli seçme sınavına muhakkak girmelisiniz daha sonra az önce belirttiğim gibi kurumların kendine has sınavlarına tabii tutulacaksınız.

B ve C Grubu Kadrolar:

A grubu dışında kalan kadrolar diye nitelendirebiliriz. Lise mezunu ve dengi okullar bu gruba göre kadrolanacaktır. Bu kadro için şartlar daha farklıdır; askerlik,sicil kaydı,sağlık,suç durumu vs… Belirli bir taban puanı yoktur. Genel dereceye göre ve kurumların alımına göre başarı durumu belirlenir. Örneğin geçtiğimiz dönemlerde 78 ile yapılan atama bu dönem 69 ile belirlenebilir,bu genel başarı durumuna bağlıdır.

KPSS, Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve A grubu olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Örnekleyecek olursak mühendis olmak isteyen bir arkadaşımızın genel kültür ve genel yetenek testelerini cevaplamasını onun için yeterlidir. Fakat öğretmen adayı bir arkadaşımızın ek olarak eğitim bilimleri testini cevaplaması şarttır.

Tarihçesi

Kamu Kurumlarında yer alabilmek adına bir dizi sınava verilen bu ad öğrenciler arasında “Kamuya Personel Sokmama” adı ile değiştirilmiştir.

Genel Yetenek, Genel Kültür, Yabancı Dil, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere 14 ayrı daldan oluşmaktadır.Müracaat edilecek alana göre birini seçmek zorundadır öğrenci.Genel Kültür ve Genel Yetenek kısmına ise bütün öğrencilerin girmesi zorunludur.

KPSS ilk olarak 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında 12 Aralık 1999 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlendi. Bu sınavlar sadece 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanunu alımında gerçekleşti. Yani düz memur alımlarında bir düzenleme yapılmış oldu. Daha sonra ise bu alan biraz daha genişletilerek öğretmenlik, düz memurluk, sözleşmeli personel ve kariyer meslekleri için 07-08 Temmuz 2001 tarihinde Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) adı altında yapıldı. O gün gelmişti artık 06-07 Temmuz 2002 tarihinde ise Kamu Personeli Seçme Sınavı adıyla ilk kez yapıldı. 2003 yılına gelindiğinde 4 oturum şeklinde bir sınav tasarlanıp öğretmen adayları için 2 oturum şeklinde yapılmıştır. Baskılar sonucu Ösym bu yıl içerisinde Kpss A grubu sınavlarını da ilk kez düzenlemiştir. Daha sonraki yıllarda ise bu sınav Kpss 1 ve Kpss 2 olmak üzere 4 oturum şeklinde düzenlenmiş olup günümüzde hala devam etmektedir.

1- KPSS-A ne demektir?

KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

2- KPSS-B ne demektir?

Yukarıda belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

3- Bir mühendis hem KPSS-A'ya hem de KPSS-B'ye başvurabilir mi?

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan tüm kadrolar KPSS-B'dir. Buna göre KPSS'nın genel kültür ve genel yetenekten oluşan bölümüne giren her aday bu KPSS-B kadroları tercih işlemine katılabilecektir. Ancak, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarına başvurabilmek için ÖSYM'nin yapacağı KPSS sınavı sonrasında sınavı açan kamu kurumlarınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan da başarılı olmak gerekmektedir. Bu, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları için açılan ilanda, hangi bölüm mezunlarının yazılı ve/veya sözlü sınava katılabileceği belirtilir. Bu ilanda mühendislik bölümüne de yer verilmiş ise aday ilana çıkılan müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilir. Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilmek için Genel Kültür ve Genel yetenek sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına (İktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılmak gerekmektedir. Bu sınava sadece lisans mezunları girebilmektedir.

Ne Zaman sorusuna ve daha detaylı bilgiye OSYM'nin sitesinde bakabilirsiniz. 
https://www.osym.gov.tr/TR,8837/hakkinda.html

Anahtar Kelimeler : KPSS,ÖĞRETMENLİK,SINAVINA,; 1.Kimler,Girebilir?:,Üniversitelerin,4,Yıllık,Eğitim,Fakültelerinden,mezun,olanlar,(formasyonu,olanlar),formas..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar