Doğrusal Denklemler

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 01.03.2024 tarih ve 15:55 saatinde Matematik kategorisine yazıldı. Doğrusal Denklemler

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Doğrusal Denklemler

Doğrusal denklemler, birinci dereceden polinom denklemlerdir. Genel biçimleri Ax + B = C'dir, burada A, B ve C sabitlerdir ve A sıfırdan farklıdır. Doğrusal denklemleri çözmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 1. Denklemin her iki tarafına da aynı sayıyı ekleyin veya çıkarın, değişkeni tek başına bir tarafa alın.
 2. Değişkenin katsayısını her iki taraftan bölün, değişkenin değerini bulun.

Doğrusal denklemler, x doğrusunu bir noktada kesen doğruları temsil eder.

İkinci Dereceden Denklemler

İkinci dereceden denklemler, ikinci dereceden polinom denklemlerdir. Genel biçimleri ax² + bx + c = 0'dır, burada a, b ve c sabitlerdir ve a sıfırdan farklıdır. İkinci dereceden denklemleri çözmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Faktorleme:
 • Denklemi iki birinci dereceden polinomun çarpımı olarak faktörleyin ve sıfıra eşitleyin.

 • Karekök Alma:
 • Denklemi tamamlayın kare yapın ve karekök alın.

 • Kuadratik Formül:
 • x = (-b ± √(b² - 4ac)) / 2a

İkinci dereceden denklemler, x doğrusunu iki noktada kesen parabolü temsil eder.

Rasyonel Denklemler

Rasyonel denklemler, paydası sıfırdan farklı olan rasyonel ifadeler arasındaki denklemlerdir. Rasyonel denklemleri çözmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 1. Denklemin paydasındaki ifadeleri çarpın.
 2. Sağ ve sol taraftaki değişken olmayan terimleri toplayın veya çıkarın.
 3. Değişken içeren ifadeleri faktörleyin ve sıfıra eşitleyin.
 4. Değişkenin değerlerini bulun ve paydayla ilgilenin.

Rasyonel denklemler, rasyonel fonksiyonların grafiklerindeki noktaları temsil eder.

Üstel Denklemler

Üstel denklemler, üsleri değişken olan denklemlerdir. Üstel denklemleri çözmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Logaritma Alma:
 • Her iki tarafın da logaritmasını alın ve üsleri değişkene taşıyın.

 • Taban Değiştirme:
 • Her iki tarafın tabanını değiştirin ve new üslere sahip denklemi çözün.

Üstel denklemler, üstel fonksiyonların grafiklerindeki noktaları temsil eder.

Logaritmik Denklemler

Logaritmik denklemler, argümanları değişken olan logaritmik ifadeler arasındaki denklemlerdir. Logaritmik denklemleri çözmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 1. Her iki tarafın da tabanını aynı tutun.
 2. Logaritmaları aynı değişkene taşıyın.
 3. Değişken içeren ifadeleri faktörleyin ve sıfıra eşitleyin.
 4. Değişkenin değerlerini bulun.

Logaritmik denklemler, logaritmik fonksiyonların grafiklerindeki noktaları temsil eder.

Anahtar Kelimeler : Doğrusal,DenklemlerDoğrusal,denklemler,,birinci,dereceden,polinom,denklemlerdir.,Genel,biçimleri,Ax,+,B,=,C'dir,,burada,A,,B,ve,C,sabitlerdir,ve,A,sıfırdan,farklıdır.,Doğrusal,denklemler..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar