Tek Değişkenli Doğrusal Denklemler

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 05.03.2024 tarih ve 11:10 saatinde Matematik kategorisine yazıldı. Tek Değişkenli Doğrusal Denklemler

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Tek Değişkenli Doğrusal Denklemler

Tek değişkenli doğrusal bir denklem, x'in birinci derecesinde olan ve sabit terimler içeren bir denklemdir. Genel formülü şu şekildedir:

ax + b = 0

burada a ve b sabitlerdir ve a sıfırdan farklıdır.

Bir tek değişkenli doğrusal denklemi çözmek için, değişkeni bir tarafa, sabitleri ise diğer tarafa taşımak gerekir. Örneğin:

3x + 5 = 14

Denklemin her iki tarafındaki 5'i çıkararak:

3x = 9

Ardından her iki tarafı 3'e böldüğümüzde:

x = 3

Bu nedenle, denklemin çözümü x = 3'tür.

İkinci Dereceden Denklemler

İkinci dereceden bir denklem, x'in ikinci derecesinde olan bir denklemdir. Genel formülü şu şekildedir:

ax² + bx + c = 0

burada a, b ve c sabitlerdir ve a sıfırdan farklıdır.

İkinci dereceden bir denklemi çözmek için, diskriminant formülü kullanılabilir. Diskrimninant şu şekilde tanımlanır:

D = b² - 4ac

D'nin değerine göre denklemin çözümleri şu şekildedir:

  • D > 0: İki gerçek çözüm
  • D = 0: Bir gerçek, çift çözüm
  • D < 0: Gerçek çözüm yok

İki gerçek çözüm için:

x = (-b ± √D) / 2a

Bir gerçek, çift çözüm için:

x = -b / 2a

Üstel Denklemler

Bir üstel denklem, bir değişkenin üste sahip olduğu bir denklemdir. Genel formülü şu şekildedir:

a^x = b

burada a, b ve c pozitif gerçek sayılardır.

Bir üstel denklemi çözmek için, her iki tarafın da logaritması alınır. Örneğin:

2^x = 8

Denklemin her iki tarafının da taban 2'de logaritması alındığında:

x = log28

Yani, denklemin çözümü x = 3'tür.

Anahtar Kelimeler : Tek,Değişkenli,Doğrusal,DenklemlerTek,değişkenli,doğrusal,bir,denklem,,x'in,birinci,derecesinde,olan,ve,sabit,terimler,içeren,bir,denklemdir.,Genel,formülü,şu,şekildedir:ax,+,b,..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar