Bilimsel Makale Yazma ve Yayınlama Süreci

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 05.09.2023 tarih ve 01:26 saatinde Nedir ? kategorisine yazıldı. Bilimsel Makale Yazma ve Yayınlama Süreci

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Bilimsel makaleler, bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaşmak ve bilimsel topluluğun bilgi birikimine katkıda bulunmak için önemli bir araçtır. Bu makalede, bilimsel makale yazma ve yayınlama sürecini adım adım ele alacağız. Makale yazma aşamaları, dikkat edilmesi gereken noktalar ve yayın sürecindeki önemli adımlar hakkında bilgi vereceğiz.

Bilimsel Makale Yazma Süreci

Araştırmanın Planlanması ve Yürütülmesi

Bir bilimsel makale yazmaya başlamadan önce, öncelikle iyi bir araştırma planlaması yapmanız gerekmektedir. Araştırmanın amacını belirlemek, literatür taraması yapmak, yöntemleri tasarlamak ve veri toplamak bu aşamada önemlidir. Veri toplama sürecinde etik kurallara uygun davranmak ve doğru yöntemleri kullanmak da oldukça önemlidir.

Verilerin Analizi ve Sonuçların Çıkarılması

Verilerin analizi, araştırmanın temel adımlarından biridir. İstatistiksel yöntemler kullanarak verileri analiz etmek, sonuçları çıkarmak ve bu sonuçları destekleyen verilere dayanarak yorumlamalar yapmak önemlidir. Doğru analizler yapmak ve sonuçları objektif bir şekilde sunmak, bilimsel makalenin güvenilirliğini artıracaktır.

Makale Yapısı ve Yazım Kuralları

Bir bilimsel makale, genellikle aşağıdaki yapıya sahiptir:

 1. Başlık: Makalenin ana konusunu açıklayan kısa bir başlık.
 2. Özet: Makalenin amacını, yöntemlerini, bulgularını ve sonuçlarını özetleyen kısa bir bölüm.
 3. Giriş: Araştırmanın amacını, arka plan bilgisini ve literatür taramasını içeren bir bölüm.
 4. Yöntemler: Araştırmanın tasarımını, veri toplama yöntemlerini ve istatistiksel analizleri açıklayan bir bölüm.
 5. Bulgular: Verilerin analiz sonuçlarını ve istatistiksel bulguları içeren bir bölüm.
 6. Tartışma: Bulguların yorumlandığı ve literatürle karşılaştırıldığı bir bölüm.
 7. Sonuç: Araştırmanın ana sonuçlarını ve önemini özetleyen bir bölüm.
 8. Kaynaklar: Makalede kullanılan referansların listesi.

Makaleyi yazarken, bilimsel bir dil kullanmak, net ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek ve doğru kaynaklara atıfta bulunmak önemlidir. Makaleyi yazarken, dilbilgisi, yazım ve noktalama kurallarına dikkat etmek de gereklidir. Ayrıca, makalede kullanılan tablo ve grafiklerin doğru bir şekilde sunulması da önemlidir.

Makaleyi Gözden Geçirme

Makaleyi tamamladıktan sonra, gözden geçirme aşamasına geçmek önemlidir. Makaleyi tekrar okuyarak dilbilgisi hatalarını düzeltmek, cümle yapısını gözden geçirmek ve akıcılığı sağlamak önemlidir. Ayrıca, makalenin mantıksal bir sırayla sunulduğunu ve verilerin doğru bir şekilde yorumlandığını da kontrol etmek gerekmektedir.

Bilimsel Makale Yayınlama Süreci

Bir bilimsel makaleyi yayınlamak için genellikle aşağıdı adımlar izlenir:

 1. Dergi Seçimi: Makaleyi yayınlamak için uygun bir dergi seçmek önemlidir. Dergi, araştırmanızın alanına uygun olmalı ve itibarlı bir dergi olmalıdır. Derginin yayın politikalarını ve başvuru sürecini dikkatlice incelemek gerekmektedir.

 2. Makale Başvurusu: Seçilen dergiye makale başvurusu yapmak için gerekli belgeleri hazırlamak gerekmektedir. Bu genellikle bir başvuru formu, özet, tam metin makale, tablo ve grafiklerin de dahil olduğu bir dosya setini içerir.

 3. Editoryal İnceleme: Makale başvurusu, dergi editörleri tarafından incelenir. Editörler, makalenin uygunluğunu, bilimsel kalitesini ve derginin yayın politikalarına uygunluğunu değerlendirir. Bu aşamada makale, çeşitli nedenlerle reddedilebilir veya revize edilmesi istenebilir.

 4. Peer Review Süreci: Makale, genellikle en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Hakemler, makalenin bilimsel kalitesini, yöntemlerini, sonuçlarını ve katkılarını değerlendirir. Hakemlerin değerlendirmeleri, makalenin kabul edilmesi, reddedilmesi veya revize edilmesi için önemli bir rol oynar.

 5. Revizyon: Makale, hakemlerden gelen geri bildirimlere göre düzenlenir ve revize edilir. Revizyon sürecinde, hakemlerin eleştirilerine ve önerilerine dikkat etmek önemlidir. Makalenin eksiklikleri giderilmeli ve düzeltiler yapılmalıdır.

 6. Kabul ve Yayın: Makale, revizyon sürecinden geçtikten sonra kabul edilir ve yayınlanmak üzere hazırlanır. Dergi, makaleyi yayınlamak için gerekli düzenlemeleri yapar ve yayınlanma tarihini belirler. Makale yayınlandıktan sonra, diğer araştırmacılar tarafından okunabilir ve atıfta bulunulabilir hale gelir.

Sonuç

Bilimsel makale yazma ve yayınlama süreci, disiplinli çalışma, iyi bir araştırma planlaması ve etkili iletişim becerileri gerektirir. Makalenin doğru bir şekilde yazılması, gözden geçirilmesi ve uygun bir dergiye başvurulması önemlidir. Makalenin yayınlanması, araştırmanızın bilimsel topluluğa katkı sağlaması ve görünürlüğünüzü artırması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Bilimsel,makaleler,,bilimsel,araştırmaların,sonuçlarını,paylaşmak,ve,bilimsel,topluluğun,bilgi,birikimine,katkıda,bulunmak,için,önemli,bir,araçtır.,Bu,makalede,,bilimsel,m..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar