Harita Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 27.01.2021 tarih ve 03:40 saatinde Nedir ? kategorisine yazıldı. Harita Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

makale içerik

Harita Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Kısa Linki Kopyala

Geçmişten günümüze birçok iş kolu ortaya çıkmıştır. İş kolları içinde mühendislik bulunur ve mühendisliğin alt dallarından biri de harita mühendisliğidir. Harita mühendisliği nedir? Harita mühendisi ne iş yapar? Harita mühendisliği kaç yıllıktır? Harita mühendisliği iş imkanları nelerdir? İşte harita mühendisliği ile alakalı detaylar.

Geçmiş dönemlerde insanoğlu tekniğini bilmeden denemeye yanıla her alanda malumat birikimi elde etmişler ve nerede ise her işleri kendileri yapmak zorunda kalmışlardır. Fakat sanayinin de gelişmesi ile beraber iş alanları artmış, uzmanlaşmalar başlamıştır. Mühendislik alanlarından biri de harita mühendisliğidir. Birçok insan “harita mühendisliği” terimini duymuş olsa da ile alakalı ehil bilgiye haiz değillerdir.

 Harita Mühendisliği Nedir?

 Yerkürenin üzerinde birçok değişik ölçümleri meydana getiren ve bu ölçümlerin cevabında elde etmiş olduğu verileri planlayarak, haritalar hazırlayan meslek sahipleri harita mühendisi olarak adlandırılırlar. Ölçümler yapılarak muhtelif hesaplamaları yapmak ile sorumlu olan bir harita mühendisi hem amme müesseselerinde aynı zamanda hususi kurumlarda istihdam edilir.

 Harita Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

 Harita mühendisleri birçok alanda çalışabilmektedirler. Geniş emek verme sahalarına haiz olan harita mühendisliği bölümünün amacı yerküreyi anlayan, doğru halde planlayan, düzenleyen ve çağdaş teknolojiyi kullanarak yönetebilen teknik elemanların yetiştirilmesidir.

 Harita Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

 Harita mühendisliği mezunu olan bir şahıs kararlaştırılmış olan yer yüzeylerini bir tarif kıyas şekilleri ile ölçerek, neticeleri çözümleme etmesinin arkasından; bu neticeleri dijital ortamlara aktarımını sağlayarak bir haritanın oluşmasını sağlarlar. Harita mühendisleri harita oluşturabilmesinin yanı sıra projelerde yöneticilik, AR-GE emekleri şeklinde muhtelif alanda da yer alabilir.

 Harita Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

 Harita mühendisliği kısmı 4 senelik bir lisans eğitimi sürecine tabidir. Mezun olunabilmesi için 240 AKTS’yi tamamlamak gerekmektedir ve hem de üniversitenin mezun olma koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

 Harita Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Bir harita mühendisi olabilmek için Mühendislik, İnşaat ve Mühendislik, Mimarlık fakültelerinin birinde Harita mühendisliği, Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği ve Jeodezi bölümlerinin herhangi birinden 4 senelik bir lisans eğitimi almaları gerekir. Plan ve proje bilgisi, bilişim sistemleri, ileri matematik, alet bilgisi ve temel mühendislik dersleri ne olursa olsun alınmalıdır.

 Harita Mühendisliği Bölümü İngilizce Midir?

 Harita Mühendisliği kısmı İngilizce değildir ama birtakım üniversitelerde İngilizce olarak okutulabilmektedir. İsteğe bağlı olarak bir sene İngilizce hazırlık okunabilmektedir.

 Harita Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

 Harita mühendisliği kısmı sayısal puan türü ile talebe almaktadır.

 Harita Mühendisliği Bölümü Dersleri Nedir?

 Harita Mühendisliği bölümünü okuyan bir talebe 8 dönemlik tahsil sürecinde temel mühendislik, harita bilimi şeklinde ayrıntılı ilmi birçok dersler alacaktır. Harita Mühendisliği kısmı talebesi başta;

Kadastro Bilgisi

Harita Mühendisliğine Programlama

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Taşınmaz Hukuku

Coğrafi Analiz Teknikleri

Fotogrametri

Ölçme Uygulamaları

Mühendislik Ölçmeleri

Harita Mühendisliğine Olasılık ve İstatistik

Kartografya olmak suretiyle fazlaca sayıda dersten 4 yıl süresince görevli olacaktır. Başarı ile bu dersleri tamamlayan bir talebe diplomasını almış olduğu takdirde “Harita Mühendisi” unvanına haiz olacaktır. 

 Harita Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

 Harita Mühendisleri mezun olmalarının arkasından kendilerine hem amme müesseselerinde aynı zamanda hususi kurumlarda iş bulabilirler. Harita Mühendisleri bina, baraj, karayolu, köprü yapımlarında vazife alabilir. Mezun olan kişiler devlet müesseselerinde yahut bakanlıklarda çalışabilirler. Harita Mühendisleri devlet müesseselerinde bulunan iş fırsatlarından yararlanmak istedikleri takdirde Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS’den alacakları puan ile belirleme olanağına haiz olabilirler.

 Harita Mühendisliğinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Belediyeler

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

TKİ

Üniversiteler

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Özel Sektör

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 Harita Mühendisi Nerelerde İş Bulabilir?

Mesleki işlere altılık oluşturabilmek amacıyla düşey ve yatay test ağlarının oluşturulabilmesinde

Köprü yapımlarında

Yeryüzündeki hareketlerin izlenimi ve yapıların test edilmesi için deformasyon ölçümü yapılması ve değerlendirilmesi

Karayolu yapımlarında

Metro yapımlarında

Baraj yapımlarında

Demiryollarında

Tünel yapımlarında

Uydulardan faydalanarak vaziyet bilgisi sağlanmasında

Araçlardaki takip sistemlerinde

Hava yolları, uydu görüntüleri yardımıyla veri toplanmasında

Restorasyon faaliyetlerinde oluşturulacak olan altlık planlamasında

Mekanların veri tabanlarının, coğrafi malumat sistemlerinin oluşumunda

 Harita Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

 Türkiye’de nerede ise bütün devlet ve vakıf üniversiteleri ile, KKTC üniversitelerinin tamamında Harita Mühendisliği kısmı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Geçmişten,günümüze,birçok,iş,kolu,ortaya,çıkmıştır.,İş,kolları,içinde,mühendislik,bulunur,ve,mühendisliğin,alt,dallarından,biri,de,harita,m&uum..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar