ÖĞRENME KURAMLARI

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 27.02.2024 tarih ve 16:27 saatinde Psikoloji kategorisine yazıldı. ÖĞRENME KURAMLARI

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

ÖĞRENME KURAMLARI

Öğrenme, bireylerin deneyimleri yoluyla davranışlarını değiştirmesidir. Öğrenme kuramları, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışan teorilerdir. Öğrenme kuramlarının temelleri, davranışçı, bilişsel ve hümanist olmak üzere üç ana okul tarafından oluşturulmuştur.

DAVRANIŞÇI ÖĞRENME KURAMLARI

Davranışçı öğrenme kuramları, öğrenmenin gözlemlenebilir davranışlar yoluyla gerçekleştiğini savunurlar. Davranışçı kuramcılar, öğrenmenin temel mekanizmasının şartlanma olduğunu ileri sürmüşlerdir. Şartlanma, bir uyarıcının varlığı veya yokluğunda bir davranışın meydana gelmesinin, o uyarıcının davranışla ilişkilendirilmesiyle öğrenilmesidir.

Davranışçı öğrenme kuramlarının en önemlilerinden biri, klasik şartlanma teorisidir. Klasik şartlanma teorisi, Ivan Pavlov tarafından geliştirilmiştir. Pavlov, köpeklerin yemek verildiğinde salya akıtma davranışı gösterdiğini gözlemlemiş ve bu davranışın yemek verilmeden önce çalan bir zil sesi ile eşleştirildiğinde, zil sesi tek başına verildiğinde de köpeklerin salya akıtmaya başladığını görmüştür. Bu deney, uyarıcıların davranışlarla ilişkilendirilmesinin öğrenmeye yol açabileceğini göstermektedir.

Davranışçı öğrenme kuramlarının bir diğeri de, operant şartlanma teorisidir. Operant şartlanma teorisi, B.F. Skinner tarafından geliştirilmiştir. Skinner, davranışların sonuçlarına göre öğrenildiğini ileri sürmüştür. Bir davranış olumlu sonuçlarla ilişkilendirildiğinde, o davranışın tekrarlanma olasılığı artar. Olumsuz sonuçlarla ilişkilendirildiğinde ise, o davranışın tekrarlanma olasılığı azalır.

BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMLARI

Bilişsel öğrenme kuramları, öğrenmenin sadece gözlemlenebilir davranışlar yoluyla değil, aynı zamanda bilişsel süreçler yoluyla da gerçekleştiğini savunurlar. Bilişsel kuramcılar, öğrenmenin temel mekanizmasının bilgi işleme olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bilgi işleme, duyularımız yoluyla aldığımız bilgilerin zihnimizde işlenmesi ve anlamlandırılmasıdır.

Bilişsel öğrenme kuramlarının en önemlilerinden biri, bilişsel harita teorisidir. Bilişsel harita teorisi, Edward Tolman tarafından geliştirilmiştir. Tolman, sıçanların labirentlerde gezinirken zihinlerinde bir bilişsel harita oluşturduklarını ve bu haritayı kullanarak labirentte yol bulduklarını göstermiştir. Bu deney, öğrenmenin sadece gözlemlenebilir davranışlar yoluyla değil, aynı zamanda bilişsel süreçler yoluyla da gerçekleştiğini göstermektedir.

Bilişsel öğrenme kuramlarının bir diğeri de, işlemleme düzeyi teorisi, olan bu teori Robert Gagne tarafından geliştirilmiştir. İşlemleme düzeyi teorisi, öğrenmenin farklı düzeylerde gerçekleştiğini ileri sürmüştür. Bu teoriye göre, öğrenme en basit düzeyden en karmaşık düzeye doğru ilerler. Öğrenmenin en basit düzeyi, duyusal bellekteki bilgilerin işlenmesidir. Duyusal bellek, kısa süreli bir depolama alanıdır ve bilgileri sadece birkaç saniye boyunca saklar. Öğrenmenin bir sonraki düzeyi, kısa süreli bellekteki bilgilerin işlenmesidir. Kısa süreli bellek, daha uzun süreli bir depolama alanıdır ve bilgileri birkaç dakika boyunca saklar. Öğrenmenin en karmaşık düzeyi ise, uzun süreli bellekteki bilgilerin işlenmesidir. Uzun süreli bellek, kalıcı bir depolama alanıdır ve bilgileri yıllarca saklayabilir.

HÜMANİST ÖĞRENME KURAMLARI

Hümanist öğrenme kuramları, öğrenmenin sadece davranışsal veya bilişsel süreçler yoluyla değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal süreçler yoluyla da gerçekleştiğini savunurlar. Hümanist kuramcılar, öğrenmenin temel mekanizmasının öz-gerçekleştirme olduğunu ileri sürmüşlerdir. Öz-gerçekleştirme, bireyin potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesi ve kendini olduğu gibi kabul etmesidir.

Hümanist öğrenme kuramlarının en önemlilerinden biri, kendini gerçekleştiren kehanet teorisidir. Kendini gerçekleştiren kehanet teorisi, Robert K. Merton tarafından geliştirilmiştir. Merton, insanların kendileriyle ilgili beklentilerinin, bu beklentileri karşılamak için davranışlarını etkileyebileceğini ileri sürmüştür. Örneğin, bir öğrencinin kendisinin derslerde başarılı olacağına inanması, o öğrencinin derslerde başarılı olma olasılığını artırır. Tersine, bir öğrencinin kendisinin derslerde başarısız olacağına inanması, o öğrencinin derslerde başarısız olma olasılığını artırır.

Hümanist öğrenme kuramlarının bir diğeri de, deneyimsel öğrenme teorisidir. Deneyimsel öğrenme teorisi, John Dewey tarafından geliştirilmiştir. Dewey, öğrenmenin en iyi yolunun, bireylerin deneyimler yoluyla öğrenmeleri olduğunu ileri sürmüştür. Deneyimsel öğrenme, bireylerin aktif olarak öğrenme sürecine katılmaları ve kendi deneyimlerinden ders çıkarmaları anlamına gelir.

Anahtar Kelimeler : ÖĞRENME,KURAMLARIÖğrenme,,bireylerin,deneyimleri,yoluyla,davranışlarını,değiştirmesidir.,Öğrenme,kuramları,,öğrenmenin,nasıl,gerçekleştiğini,açıklamaya,çalışan,teorilerdir.,Öğrenme,kuram..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar