Öğrenmenin Psikolojisi

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 28.02.2024 tarih ve 01:02 saatinde Psikoloji kategorisine yazıldı. Öğrenmenin Psikolojisi

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Öğrenmenin Psikolojisi

Öğrenme, bilgi ve becerilerin edinilmesi, saklanması ve kullanılması sürecidir. Psikolojide, öğrenmenin çeşitli yönleri incelenir. Bu yönler arasında öğrenme türleri, öğrenme teorileri, öğrenme ve hafıza arasındaki ilişki, öğrenmeyi etkileyen faktörler ve öğrenme bozuklukları yer alır.

Öğrenmenin birçok farklı türü vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Klasik koşullanma: Bu öğrenme türünde, bir uyaran başka bir uyaranla eşleştirildiğinde, birincisi ikincisine benzer bir tepkiyi uyandırır. Örneğin, bir köpeğe her yemek verildiğinde bir zil çalınırsa, sonunda zil sesi bile köpeğin ağzının sulanmasına neden olur.
 • İşlemsel koşullanma: Bu öğrenme türünde, bir davranışın sonucu olumlu veya olumsuz olduğunda, davranışın tekrarlanma veya tekrarlanmama olasılığı artar veya azalır. Örneğin, bir çocuk iyi not aldığında övgü alırsa, iyi not almayı tekrarlama olasılığı artar.
 • Gözlem yoluyla öğrenme: Bu öğrenme türünde, bir kişi başka bir kişinin davranışını gözlemleyerek bir şey öğrenir. Örneğin, bir çocuk annesinin yemek pişirmesini izleyerek yemek pişirmeyi öğrenebilir.

Öğrenme teorileri, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklayan teorilerdir. Bu teoriler arasında şunlar yer alır:

 • Davranışçılık teorileri: Bu teoriler, öğrenmenin yalnızca gözlemlenebilir davranışlar yoluyla gerçekleştiğini savunur. Davranışçılık teorilerinin en önemli isimlerinden biri olan B. F. Skinner, davranışın olumlu veya olumsuz sonuçlara göre şekillendiğini savunmuştur.
 • Bilişsel teoriler: Bu teoriler, öğrenmenin zihinsel süreçler yoluyla gerçekleştiğini savunur. Bilişsel teorilerin en önemli isimlerinden biri olan Jean Piaget, çocukların bilişsel gelişiminin aşamalar halinde gerçekleştiğini savunmuştur.
 • İnşacı teoriler: Bu teoriler, öğrenmenin sosyal etkileşim yoluyla gerçekleştiğini savunur. İnşacı teorilerin en önemli isimlerinden biri olan Lev Vygotsky, öğrenmenin çocuğun içinde bulunduğu sosyal ve kültürel bağlamdan etkilendiğini savunmuştur.

Öğrenme ve hafıza arasında yakın bir ilişki vardır. Öğrenilen bilgiler hafızada saklanır ve gerektiğinde kullanılır. Hafıza, öğrenmede önemli bir rol oynar. Hafıza iyi durumda olmadığında, öğrenme süreci de olumsuz etkilenir.

Öğrenmeyi etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler arasında şunlar yer alır:

 • Motivasyon: Öğrenmek için motivasyonlu olmak, öğrenmeyi kolaylaştırır. Öğrenciler öğrenmenin önemini anladıklarında ve öğrenmek için istekli olduklarında, daha kolay öğrenirler.
 • Öğretim yöntemleri: Öğretim yöntemleri, öğrenmeyi etkileyen önemli bir faktördür. Etkili öğretim yöntemleri, öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırır. Öğrencilerin aktif olarak öğrenmeye katıldıkları öğretim yöntemleri, daha etkilidir.
 • Öğrenme ortamı: Öğrenme ortamı, öğrenmeyi etkileyen bir diğer faktördür. Sessiz, sakin ve rahat bir öğrenme ortamı, öğrenmeyi kolaylaştırır. Öğrencilerin dikkatini dağıtan unsurların bulunmadığı bir öğrenme ortamı, daha etkilidir.

Öğrenme bozuklukları, öğrenmeyi zorlaştıran bir dizi sorunlardır. Öğrenme bozuklukları arasında şunlar yer alır:

 • Disleksi: Disleksi, okuma güçlüğüdür. Disleksili çocuklar, harfleri ve kelimeleri tanımada, okuma hızında ve okuduğunu anlamada zorluk çekerler.
 • Disgrafi: Disgrafi, yazma güçlüğüdür. Disgrafik çocuklar, harfleri ve kelimeleri düzgün yazmada, yazma hızında ve yazdıklarını anlamada zorluk çekerler.
 • Diskalkuli: Diskalkuli, matematik güçlüğüdür. Diskalkulili çocuklar, sayıları tanımada, matematik işlemleri yapmada ve matematik problemlerini çözmede zorluk çekerler.

Öğrenme bozuklukları olan çocuklar, özel eğitim ve destek hizmetlerinden yararlanabilirler. Öğrenme bozuklukları olan çocuklara özel eğitim ve destek hizmetleri verildiğinde, öğrenmelerini geliştirebilirler ve akademik başarılarını artırabilirler.

Anahtar Kelimeler : Öğrenmenin,PsikolojisiÖğrenme,,bilgi,ve,becerilerin,edinilmesi,,saklanması,ve,kullanılması,sürecidir.,Psikolojide,,öğrenmenin,çeşitli,yönleri,incelenir.,Bu,yönler,arasında,öğrenme,türler..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar