Psikolojide Araştırma Yöntemleri: Niceliksel ve Nitel

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 13.05.2024 tarih ve 06:11 saatinde Psikoloji kategorisine yazıldı. Psikolojide Araştırma Yöntemleri: Niceliksel ve Nitel

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Psikolojide Araştırma Yöntemleri: Niceliksel ve Nitel

Psikoloji, insan zihni, davranış ve duygularının bilimsel çalışmasıdır. Bu çalışmada, psikologlar, psikolojik fenomenleri anlamak ve açıklamak için çeşitli araştırma yöntemleri kullanırlar. Bu yöntemler genel olarak iki kategoriye ayrılabilir: niceliksel ve nitel.

1. Niceliksel Yöntemler

Niceliksel yöntemler, sayısal veriler toplamaya ve istatistiksel analiz kullanarak test edilmesi amaçlanan hipotezleri formüle etmeye odaklanır. Bu yöntemler, objektif, ölçülebilir ve genelleştirilebilir veriler üretmeyi amaçlar.

1.1 Deneysel Yöntemler

Deneysel yöntemler, neden ve sonuç ilişkilerini belirlemek için kullanılan en güçlü araştırma türlerinden biridir. Bu yöntemde, araştırmacılar bağımsız (nedensel) değişkeni değiştirir ve bağımlı (sonuçsal) değişkeni ölçer. Deneysel gruplar, bağımsız değişkenin farklı seviyelerine maruz bırakılırken, kontrol grupları bağımsız değişkenin bir plasebo veya yokluğuna maruz kalır.

1.2 Korelasyonel Yöntemler

Korelasyonel yöntemler, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkileri araştırır. Bu yöntemde, araştırmacılar, değişkenleri ölçer ve aralarındaki istatistiksel ilişkileri hesaplar. Korelasyonlar, değişkenler arasında nedensel bir ilişki göstermez, ancak ilişkili olabileceğini gösterir.

1.3 Anket Yöntemleri

Anket yöntemleri, büyük popülasyonlardan bilgi toplamak için kullanılır. Bu yöntemde, araştırmacılar, belirli sorulara cevap vermeleri istenen katılımcılara anketler gönderir veya sunar. Veriler daha sonra istatistiksel olarak analiz edilir.

2. Nitel Yöntemler

Nitel yöntemler, kişisel deneyimleri, fenomenleri ve bağlamı zengin bir şekilde anlamak için odaklanır. Bu yöntemler, subjektif, derinlemesine ve bağlamsal veriler üretmeyi amaçlar.

2.1 Görüşme Yöntemleri

Görüşme yöntemleri, araştırmacının katılımcılarla doğrudan görüşmeler yaptığı bireysel veya grup görüşmeleri içerir. Görüşmeler, katılımcıların düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini keşfetmek için açık uçlu sorular kullanır.

2.2 Gözlem Yöntemleri

Gözlem yöntemleri, araştırmacının davranışları doğal ortamlarında gözlemlediği araştırmadır. Bu yöntem, katılımcıların farkındalığı olmadan veya "gizli" olarak veya araştırmacının davranışları katılımcılara bildirdiği "açık" olarak yapılabilir.

2.3 İçerik Analizi Yöntemleri

İçerik analizi yöntemleri, metinler, konuşmalar veya görseller gibi yazılı veya sözlü verilerin sistematik olarak analiz edilmesini içerir. Bu yöntem, belirli temaları, anlamları ve kalıpları belirlemek için kullanılır.

Bu araştırma yöntemlerinin her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır. Araştırmacılar, araştırma sorularına, mevcut kaynaklara ve hedef popülasyona göre en uygun yöntemi seçmelidir.

Anahtar Kelimeler : Psikolojide,Araştırma,Yöntemleri:,Niceliksel,ve,NitelPsikoloji,,insan,zihni,,davranış,ve,duygularının,bilimsel,çalışmasıdır.,Bu,çalışmada,,psikologlar,,psikolojik,fenomenleri,anlamak,ve,..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar