Psikolojide Bilimsel Yöntemin Türleri

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 20.04.2024 tarih ve 14:00 saatinde Psikoloji kategorisine yazıldı. Psikolojide Bilimsel Yöntemin Türleri

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Psikolojide Bilimsel Yöntemin Türleri

Psikoloji, insan davranışını ve zihinsel süreçleri inceleyen bilimsel bir disiplindir. Sağlam bilimsel temelini oluşturan, psikologların hipotezleri test etmelerine ve psikolojik fenomenleri anlamak için veri toplamalarına olanak tanıyan çeşitli bilimsel yöntemler kullanır. Psikolojide kullanılan bilimsel yöntem türleri şunları içerir:

Gözlemsel Yöntemler

Gözlemsel yöntemler, doğal ortamlarında davranışları gözlemlemeyi içerir. Psikologlar, gözlemlenen davranışların sistematik bir kaydını tutar ve sonraki analiz için veri toplar. Gözlemsel yöntemler arasında şunlar yer alır:

* Doğal Gözlem: Davranışların doğal ortamlarında, araştırmacının müdahalesi olmadan gözlemlenmesi. * Yapılandırılmış Gözlem: Belirli davranışları gözlemlemeyi amaçlayan, önceden tanımlanmış kategorileri kullanan sistematik gözlem.

Korelasyonel Yöntemler

Korelasyonel yöntemler, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkileri inceler. Bu ilişkiler, istatistiksel korelasyon katsayılarıyla ölçülür. Güçlü bir korelasyon, bir değişkenden diğerinde bir değişiklik meydana geldiğinde önemli bir değişiklik olduğunu gösterir. Korelasyonel yöntemler şunlardır:

* Korelasyon Araştırması: İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma türü. * Anketler: İnsanlardan tutumlarını, inançlarını veya deneyimlerini bildirmelerini isteyen yazılı veya sözlü soruları içeren veri toplama yöntemi.

Deneysel Yöntemler

Deneysel yöntemler, araştırmacının değişkenleri kontrol ettiği ve manipüle ettiği deneysel ortamlarda veri toplanmasını içerir. Bu kontrol, neden-sonuç ilişkilerinin kurulmasını sağlar. Deneysel yöntemler şunlardır:

* Saha Deneyleri: Gerçek dünya ortamlarında yürütülen deneyler. * Laboratuvar Deneyleri: Sıkı bir şekilde kontrol edilen laboratuvar ortamlarında yürütülen deneyler. * Randomize Kontrollü Denemeler (RKT): Katılımcıların rastgele deneysel ve kontrol gruplarına atandığı deneysel tasarımlar.

Genelleme Yöntemleri

Genelleme yöntemleri, sonuçların daha geniş bir nüfusa veya duruma genellenebilirliğini değerlendirmeyi amaçlar. Bu yöntemler şunları içerir:

* Temsilci Örnekleme: Bir popülasyonun özelliklerini yansıtan, daha küçük bir örnek grubunun seçilmesi. * Genelleme: Örneklemden elde edilen sonuçların daha geniş bir popülasyona uygulanması.

Veri Toplama Yöntemleri

Veri toplama yöntemleri, psikologların gözlemsel, korelasyonel ve deneysel çalışmalarında kullandıkları çeşitli teknikleri ifade eder. Bu yöntemler şunları içerir:

* Görüşmeler: Katılımcılarla yüz yüze veya sanal olarak yürütülen veri toplama yöntemleri. * Testler: Psikolojik yapıları ölçmek için tasarlanmış standart değerlendirmeler. * Fisyolojik Ölçümler: Beyin aktivitesi, kalp atış hızı ve stres hormonları gibi fizyolojik tepkileri kaydeden teknikler.

Anahtar Kelimeler : Psikolojide,Bilimsel,Yöntemin,TürleriPsikoloji,,insan,davranışını,ve,zihinsel,süreçleri,inceleyen,bilimsel,bir,disiplindir.,Sağlam,bilimsel,temelini,oluşturan,,psikologların,hipotezleri,..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar