Psikolojide Gözlemsel Yöntemler

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 03.04.2024 tarih ve 16:55 saatinde Psikoloji kategorisine yazıldı. Psikolojide Gözlemsel Yöntemler

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Psikolojide Gözlemsel Yöntemler

Gözlemsel yöntemler, davranışları doğal ortamlarında doğrudan gözlemleyerek verileri toplamayı içerir. Bu yöntemler şunları içerir:

 • Doğal gözlem: Davranışlar, katılımcıların farkında olmadığı bir ortamda gözlemlenir.
 • Katılımcı gözlem: Araştırmacı, gözlem yapılan grup veya ortama katılır ve doğal davranışları kaydeder.
 • Yapılandırılmış gözlem: Gözlemlenecek belirli davranışlar önceden belirlenir ve gözlemci bu davranışları sayar veya derecelendirir.
 • Gözlemsel çalışma: Bir grup insanın belirli bir süre boyunca gözlemlenmesi ve bu gözlemlerin daha sonra analiz edilmesi.

Gözlemsel yöntemler, davranışların gerçekçi ve nesnel bir kaydını sağlayabilir. Ancak, araştırmacı önyargısına ve katılımcıların gözlemciler tarafından izlendiğini bilmenin tepkilerini değiştirmelerine yol açabilirler.

Deneysel Yöntemler

Deneysel yöntemler, davranış üzerinde değişkenlerin etkilerini kontrol etmek için kullanılır. Bu yöntemler şunları içerir:

 • Gerçek deney: Araştırmacı, bağımsız değişkeni (örneğin, bir tedavi) manipüle eder ve bağımlı değişken (örneğin, davranış) üzerindeki etkisini ölçer.
 • Alan deneyi: Gerçek bir ortamda yürütülen bir deney.
 • Laboratuvar deneyi: Kontrol edilen bir laboratuvar ortamında yürütülen bir deney.

Deneysel yöntemler, neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için güçlüdür. Ancak, gerçekçi olmayan laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilebilirler ve katılımcı önyargısına veya dış faktörlerin etkilerine duyarlı olabilirler.

Fizyolojik Yöntemler

Fizyolojik yöntemler, nörolojik aktivite ve fizyolojik tepkiler gibi davranışın altında yatan fizyolojik süreçleri ölçer. Bu yöntemler şunları içerir:

 • Elektroensefalografi (EEG): Beyin aktivitesini ölçer.
 • Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI): Beyindeki kan akışındaki değişiklikleri ölçer.
 • Elektrokardiyogram (EKG): Kalp aktivitesini ölçer.

Fizyolojik yöntemler, davranışın altında yatan beyin süreçleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Ancak, müdahaleci olabilirler ve genellikle davranışın karmaşıklığını tamamen açıklayamazlar.

Anketler ve Ölçekler

Anketler ve ölçekler, insanların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını kendi rapor etmelerini içerir. Bu yöntemler şunları içerir:

 • Anketler: Katılımcıların bir dizi soruya cevap vermesini gerektiren yazılı anketler.
 • Ölçekler: Katılımcıların belirli bir nitelik (örneğin, kişilik veya zeka) üzerindeki puanlarını değerlendirmek için kullanılan derecelendirme ölçekleri.

Anketler ve ölçekler, büyük miktarda verinin hızlı ve kolay bir şekilde toplanmasını sağlayabilir. Ancak, katılımcı önyargısına, sosyal olarak arzu edilen yanıtlar verme eğilimine ve hafıza yanlılıklarına duyarlı olabilirler.

Kalitatif Yöntemler

Kalitatif yöntemler, davranışın zengin, derinlemesine ve anlatısal bir anlayışını sağlamaya odaklanır. Bu yöntemler şunları içerir:

 • Mülakatlar: Katılımcıların deneyimlerini ve bakış açılarını keşfetmek için yapılan derinlemesine görüşmeler.
 • Odak grupları: Konuları tartışmak ve ortak temaları belirlemek için küçük grupların kullanılması.
 • Etnografi: Bir kültürü veya topluluğu uzun süreli bir süre boyunca gözlemleyerek inceleme.

Kalitatif yöntemler, davranışın bağlamsal ve öznel yönleri hakkında zengin bilgiler sağlayabilir. Ancak, genel sonuçlar çıkarmak için küçük örnekler kullandıkları ve araştırmacı önyargısına açık oldukları için genelleme konusunda sınırlamaları olabilir.

Anahtar Kelimeler : Psikolojide,Gözlemsel,YöntemlerGözlemsel,yöntemler,,davranışları,doğal,ortamlarında,doğrudan,gözlemleyerek,verileri,toplamayı,içerir.,Bu,yöntemler,şunları,içerir:,,

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar