Psikolojide Perspektiflerin Evrimi

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 05.04.2024 tarih ve 12:20 saatinde Psikoloji kategorisine yazıldı. Psikolojide Perspektiflerin Evrimi

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Psikolojide Perspektiflerin Evrimi

Psikoloji, insan zihninin ve davranışının sistematik çalışmasıdır. Yüzyıllar boyunca, psikologlar bireyleri anlamak ve açıklamak için çeşitli perspektifler geliştirmişlerdir. Psikolojide perspektiflerin evrimi, insan zihninin ve davranışının anlaşılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Yapısalcılık

Wilhelm Wundt tarafından 1800'lerin sonlarında kurulan yapısalcılık, psikolojinin ilk resmi perspektifidir. Yapısalcılar, zihni basit unsurlara bölmeye ve bu unsurların nasıl birleştiğini incelemeye çalıştılar. Başlıca yöntemleri, iç gözlem yoluyla kendi zihinsel deneyimlerini incelemekti.

İşlevselcilik

William James tarafından geliştirilen işlevselcilik, psikolojik süreçlerin amacına ve organizmaya nasıl fayda sağladıklarına odaklandı. İşlevselciler, zihnin çevreye uyum sağlamak için tasarlanmış bir araç olduğuna inanıyorlardı. Davranışın nasıl istenen sonuçlara yol açtığını anlamaya odaklandılar.

Davranışçılık

John B. Watson tarafından 20. yüzyılın başlarında kurulan davranışçılık, gözlemlenebilir davranışa odaklandı. Davranışçılar, zihnin bilimsel olarak incelenemeyecek bir "kara kutu" olduğuna inanıyorlardı. Bunun yerine, öğrenme, motivasyon ve diğer zihinsel süreçleri açıklamak için koşullanma ve pekiştirme gibi davranış ilkelerine odaklandılar.

Geştalt Psikolojisi

Max Wertheimer tarafından geliştirilen Geştalt psikolojisi, algı ve problem çözme gibi bilişsel süreçleri vurguladı. Geştalt psikologları, zihnin parçaların toplamından daha fazlası olduğuna ve algılamanın ve düşünmenin bütünsel olduğunu savundular. "Bütünün toplamından daha büyük olduğu" şeklindeki Gestalt ilkesi, perspektiflerinin temelini oluşturdu.

Psikanaliz

Sigmund Freud tarafından geliştirilen psikanaliz, bilinçdışı zihnin ve erken çocukluk deneyimlerinin davranış üzerindeki etkisine odaklandı. Psikanalistler, insan kişiliğinin büyük ölçüde bastırılmış arzular, dürtüler ve çatışmalardan oluştuğuna inanıyorlardı. Tedavi yöntemleri, bilinçdışı süreçleri ortaya çıkarmak ve kişinin kendini daha iyi anlamasına yardımcı olmak için serbest çağrışım ve rüya yorumu gibi teknikleri kullandı.

Hümanist Psikoloji

Abraham Maslow ve Carl Rogers tarafından geliştirilen hümanist psikoloji, insan potansiyelini ve öznel deneyimleri vurguladı. Hümanistler, insanların doğuştan iyi olduğuna, büyüme ve kendini gerçekleştirme yönünde içsel bir güdüye sahip olduğuna inanıyorlardı. Perspektifleri, bireyselliğe, özgürlüğe ve kişinin kendi kaderini tayin etme yeteneğine odaklandı.

Bilişsel Psikoloji

20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen bilişsel psikoloji, zihnin bilgiyi nasıl işlediğini, hatırladığını ve kullandığını anlamaya odaklandı. Bilişsel psikologlar, dil, hafıza, dikkat, problem çözme ve diğer zihinsel süreçleri incelemek için deneysel yöntemler kullandılar. Zihni bir bilgi işleme sistemine benzetirler.

Pozitif Psikoloji

21. yüzyılda ortaya çıkan pozitif psikoloji, insanların güçlü yanlarına ve refahına odaklanır. Pozitif psikologlar, mutluluk, iyimserlik, dayanıklılık ve tatmin gibi olumlu duygusal deneyimleri ve özellikleri incelemektedir. Amacı, insanların zihinsel ve duygusal sağlığını ve esenliğini iyileştirmektir.

Psikolojide perspektiflerin evrimi, insan zihni ve davranışı hakkındaki anlayışımızı sürekli olarak şekillendirmiştir. Her perspektif, zihnin belirli yönlerini vurgulayarak ve açıklayarak psikolojik bilimin kapsamına katkıda bulunmuştur. Günümüzde psikologlar, farklı perspektiflerden fikirleri birleştirerek ve bütünsel bir insan anlayışı geliştirerek iş birliği yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Psikolojide,Perspektiflerin,EvrimiPsikoloji,,insan,zihninin,ve,davranışının,sistematik,çalışmasıdır.,Yüzyıllar,boyunca,,psikologlar,bireyleri,anlamak,ve,açıklamak,için,çeşitli,perspektif..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar