Psikolojinin Metodelleri

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 06.05.2024 tarih ve 00:33 saatinde Psikoloji kategorisine yazıldı. Psikolojinin Metodelleri

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Psikolojinin Metodelleri

Psikoloji, insan davranışını inceleyen geniş bir disiplindir ve bu davranışları anlamak ve açıklamak için çeşitli metodolojik yaklaşımlar kullanır. Bu yöntemler birbirini tamamlar ve psikolojinin karmaşık doğasının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Nicel Yöntemler

Nicel yöntemler, sayısal veriler toplayarak ve analiz ederek psikolojik fenomenleri inceler. Bu yöntemler, istatistiksel çıkarımlar yapmaya ve araştırma bulgularının genelleştirilebilirliğini artırmaya olanak tanır. En yaygın nicel yöntemler şunlardır:

 • Deneyler: Değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri incelemek için deneysel durumlar oluşturulur.
 • Anketler: Belirli bir gruptaki kişilerin görüşlerini, inançlarını ve davranışlarını toplamak için kullanılır.
 • Gözlemler: Doğal ortamlarda davranışları doğrudan gözlemleyerek veri toplanır.

Nitel Yöntemler

Nitel yöntemler, insanların deneyimlerini ve anlamlarını derinlemesine anlamaya odaklanır. Bu yöntemler, sayısal verilerden ziyade zengin ve ayrıntılı anlatımsal veriler toplar. En yaygın nitel yöntemler şunlardır:

 • Görüşmeler: Katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapılır ve onların bakış açılarını ve deneyimlerini anlamak için kullanılır.
 • Etnografi: Kültürel grupların veya toplulukların günlük yaşamlarını ve sosyal etkileşimlerini gözlemleyerek araştırma yapılır.
 • Anlatı Araştırması: Katılımcıların hikayelerini ve anlatılarını analiz ederek kişisel deneyimleri inceler.

Karışık Yöntemler

Karışık yöntemler, hem nicel hem de nitel yöntemleri birleştiren yaklaşımladır. Bu yöntemler, geniş bir veri yelpazesi sağlayarak karmaşık psikolojik fenomenleri kapsamlı bir şekilde anlamaya yardımcı olur. Karışık yöntemler genellikle aşağıdaki şekillerde kullanılır:

 • İç içe geçmiş yöntemler: Nicel ve nitel yöntemler aynı çalışma içinde birleştirilir.
 • Paralel yöntemler: Aynı araştırma sorusunu incelemek için nicel ve nitel yöntemler ayrı ayrı kullanılır.
 • Bileşimsel yöntemler: Nicel veriler nitel verilere bağlanır veya tam tersi yapılır.

Metodolojik Seçimler

Bir psikolojik araştırma için uygun yöntemin seçimi, araştırma sorusunun doğasına, araştırılan nüfusun özelliklerine ve araştırmacının kaynaklarına bağlıdır. Psikologlar sıklıkla aşağıdaki faktörleri dikkate alarak uygun yöntemleri seçerler:

 • Araştırma sorusunun kapsamı ve karmaşıklığı
 • Veri toplama ve analiz için mevcut kaynaklar
 • Araştırmanın etiği ve katılımcıların hakları

Sonuç

Psikolojinin çeşitli metodolojik yaklaşımları, insan davranışını anlamak ve açıklamak için güçlü araçlar sağlar. Nicel, nitel ve karışık yöntemler, psikologların çok çeşitli psikolojik fenomenleri kapsamlı ve sistematik bir şekilde incelemelerini mümkün kılar. Bu metodolojik çeşitlilik, psikoloji disiplininin sürekli gelişmesine ve insan zihni ve davranışıyla ilgili anlayışımızın derinleşmesine katkıda bulunur.

Anahtar Kelimeler : Psikolojinin,MetodelleriPsikoloji,,insan,davranışını,inceleyen,geniş,bir,disiplindir,ve,bu,davranışları,anlamak,ve,açıklamak,için,çeşitli,metodolojik,yaklaşımlar,kullanır.,Bu,yöntemler,b..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar