Psikolojinin Metodolojik Yaklaşımları

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 13.05.2024 tarih ve 04:52 saatinde Psikoloji kategorisine yazıldı. Psikolojinin Metodolojik Yaklaşımları

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Psikolojinin Metodolojik Yaklaşımları

Psikoloji, insan zihninin ve davranışının bilimsel çalışmasını içeren çok yönlü bir alandır. Psikologlar, psikolojiyi anlamak için çeşitli bilimsel yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler iki ana kategoriye ayrılabilir: nicel ve nitel.

Nicel Yöntemler

Nicel yöntemler, sayısal veriler toplamayı ve analiz etmeyi içerir. Bu yöntemler psikoloji alanında yaygın olarak kullanılır ve şunları içerir:

* **Anketler:** Katılımcıların yazılı soruları yanıtlamasını içeren kendinden haberdar etme anketleri. * **Deneyler:** Bağımsız değişken ve bağımlı değişken arasındaki nedensel ilişkiyi incelemeyi amaçlayan kontrollü ortamlar. * **Korelasyonel araştırmalar:** İki veya daha fazla değişken arasındaki istatistiksel ilişkileri inceleyen çalışmalar. * **Meta-analizler:** Bir konu ile ilgili birden fazla araştırmanın sonuçlarını birleştirmeyi içeren çalışmalar.

Nitel Yöntemler

Nitel yöntemler, gözlemlenebilir davranışlara değil, öznel deneyimlere odaklanan yöntemlerdir. Bu yöntemler genellikle nicel yöntemlerle birlikte kullanılır ve şunları içerir:

* **Mülakatlar:** Katılımcılarla yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılan derinlemesine görüşmeler. * **Gözlemsel çalışmalar:** İnsanların davranışlarının doğal ortamlarında gözlemlenmesini içeren çalışmalar. * **Etnoğrafya:** Kültürel bir grupta uzun süreli gözlem ve katılımı içeren çalışmalar. * **Anlatı araştırması:** Bireylerin hikayelerini ve yaşam anlatılarını analiz ederek öznel deneyimlerin anlaşılmasını amaçlayan çalışmalar.

Yöntem Seçimi

Bir psikolog, bir araştırma çalışması için en uygun yöntemi seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurur:

* **Araştırma amacı:** Nicel yöntemler genellikle nedensel ilişkileri incelerken, nitel yöntemler genellikle öznel deneyimleri anlamaya odaklanır. * **Veri türü:** Nicel yöntemler sayısal veriler gerektirirken, nitel yöntemler nitel veriler gerektirir. * **Örneklem büyüklüğü:** Nicel yöntemler genellikle büyük örneklem büyüklükleri gerektirirken, nitel yöntemler daha küçük örneklem büyüklükleriyle yapılabilir. * **Maliyet ve kaynaklar:** Nicel yöntemler genellikle nitel yöntemlere göre daha pahalı ve zaman alıcıdır. * **Etik hususlar:** Katılımcıların mahremiyetini ve haklarını korumak da yöntem seçiminde önemli bir husustur.

Güvenilirlik ve Geçerlilik

Tüm psikolojik araştırmalarda güvenilirlik (sonuçların tutarlılığı) ve geçerlilik (sonuçların gerçek dünyadaki olayları yansıtmasının derecesi) çok önemlidir. Psikologlar, çalışmalarının bu iki özelliğe sahip olmasını sağlamak için çeşitli yöntemler kullanırlar.

Anahtar Kelimeler : Psikolojinin,Metodolojik,YaklaşımlarıPsikoloji,,insan,zihninin,ve,davranışının,bilimsel,çalışmasını,içeren,çok,yönlü,bir,alandır.,Psikologlar,,psikolojiyi,anlamak,için,çeşitli,bilimsel,y..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar