Psikolojinin Temel Konuları: Biliş ve Bilişsel Nörobilim

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 22.03.2024 tarih ve 05:24 saatinde Psikoloji kategorisine yazıldı. Psikolojinin Temel Konuları: Biliş ve Bilişsel Nörobilim

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Psikolojinin Temel Konuları: Biliş ve Bilişsel Nörobilim

Bilişsel psikoloji, insan bilişinin doğasını ve işleyişini inceleyen psikolojinin bir dalıdır. Bu konunun temel odak noktası, zihnin nasıl bilgiyi işlediğini, hatırladığını, düzenlediğini ve kullandığını anlamaktır. Bilişsel süreçler, dikkat, algı, bellek, dil, problem çözme, karar verme ve düşünmeyi içerir.

Bilişsel nörobilim, bilişsel süreçlerin beyindeki nörolojik temeliyle ilgilenen bir disiplindir. Bu alan, beyin görüntüleme teknikleri ve diğer nörofizyoloji yöntemlerini kullanarak bilişsel işlemlerin hangi beyin bölgelerinde gerçekleştiğini araştırır. Bilişsel nörobilim ayrıca beyin hasarı, nörolojik bozukluklar ve gelişimsel farklılıkların bilişsel işlevler üzerindeki etkilerini de inceler.

Dikkat

Dikkat, belirli uyaranlara odaklanma ve bunlarla ilgilenme yeteneğidir. Bilişsel psikologlar, dikkatin seçici, bölünmüş ve sürekli olmak üzere farklı türlerini araştırmışlardır. Seçici dikkat, belirli uyaranlara odaklanırken diğerlerini göz ardı etme yeteneğidir. Bölünmüş dikkat, birden fazla göreve aynı anda dikkat verme yeteneğidir. Sürekli dikkat, uzun bir süre boyunca dikkati sürdürme yeteneğidir.

Algı

Algı, duyusal girdileri bilişsel temsillere dönüştürme sürecidir. Bilişsel psikologlar, algının görme, işitme, koku alma, tat alma ve dokunma dahil olmak üzere farklı duyusal modalitelerle nasıl gerçekleştiğini incelerler. Ayrıca algının nasıl öğrenme, motivasyon ve duygudan etkilendiğini araştırırlar.

Bellek

Bellek, bilgiyi kodlama, depolama ve alma yeteneğidir. Bilişsel psikologlar, anıların nasıl oluşturulduğunu, saklandığını ve geri alındığını araştırırlar. Bellek, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek ve çalışma belleği dahil olmak üzere farklı türlere ayrılmıştır. Kısa süreli bellek, küçük miktarlarda bilgiyi kısa bir süre için tutar. Uzun süreli bellek, büyük miktarlarda bilgiyi uzun bir süre için depolar. Çalışma belleği, aktif olarak işlenen bilgiyi tutar.

Dil

Dil, iletişim kurmak için kullanılan bir sembol sistemidir. Bilişsel psikologlar, dilin nasıl edinildiğini, anlaşıldığını ve üretildiğini araştırırlar. Dil, fonoloji, söz dizimi, semantik ve pragmatik gibi farklı bileşenlere sahiptir. Fonoloji, dildeki sesleri inceler. Söz dizimi, kelimelerin cümlelerde nasıl bir araya getirildiğini inceler. Semantik, kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını inceler. Pragmatik, dilin sosyal bağlamda nasıl kullanıldığını inceler.

Problem Çözme

Problem çözme, bir amaca ulaşmak için bilişsel kaynakların kullanılması sürecidir. Bilişsel psikologlar, problem çözmenin farklı stratejilerini ve bu stratejilerin nasıl kullanıldığını araştırırlar. Problem çözme, problem tanımlama, çözüm bulma, çözüm uygulama ve çözümü değerlendirme gibi farklı aşamalardan geçer.

Karar Verme

Karar verme, mevcut seçenekler arasından bir seçim yapma sürecidir. Bilişsel psikologlar, karar vermenin farklı faktörleri ve insanların kararlar verirken kullandıkları bilişsel kısayolları araştırırlar. Karar verme, risk alma, belirsizlik ve zaman baskısı gibi faktörlerden etkilenebilir.

Düşünme

Düşünme, bilişsel süreçleri kullanarak yeni bilgiler yaratma ve sorunları çözme sürecidir. Bilişsel psikologlar, düşünmenin farklı türlerini ve bunların nasıl kullanıldığını araştırırlar. Düşünme, soyut düşünme, mantıksal akıl yürütme, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme gibi farklı türlere ayrılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Psikolojinin,Temel,Konuları:,Biliş,ve,Bilişsel,NörobilimBilişsel,psikoloji,,insan,bilişinin,doğasını,ve,işleyişini,inceleyen,psikolojinin,bir,dalıdır.,Bu,konunun,temel,odak,noktası,,zihn..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar