Saglik bilgisi - kategorisi

kategori alanı

Saglik bilgisi dersi ile ilgili herseye bu kategoriden ulasabilirsiniz.

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Koronavirüs Aşısı Nasıl Çalışır?
 2. Biyoteknoloji ve Sağlık İnovasyonu: Geleceğin Tedavi Yöntemleri
 3. Nörobilim ve Beyin Araştırmaları: Beyin ve Sinir Sistemini Anlamak
 4. Gülmek Sağlığa İyi Gelir: Mizahın Psikolojik Faydaları
 5. Koltuk altındaki kararmasının nedeni nelerdir?Nasıl Geçer?
 6. Bedensel kalıcı bozukluk ve sakatlıkların düzeltilmesinin hangi rehabilitasyon hizmetlerine dahil bulunduğunu söyleyiniz.
 7. Çevrenizde sağlığı etkileyen etmenleri gözlemleyerek ilginizi çeken olumsuzlukları derslik arkadaşlarınızla paylaşınız.
 8. Çevresel etmenlerin insan sağlığına zararlarını en aza indirmek için günlük yaşamda neler yapılabilir? Tartışınız.
 9. Çevreye yönelik koruyucu sıhhat hizmetlerinin kifayetsiz olması günlük yaşamda ne şeklinde sorunlara yol açar?
 10. Hasta haklarında mahremiyet teriminin ne işe yaradığını açıklayınız.
 11. GDO’nun yaşama katkılarına ve bunun esenlik üstündeki etkilerine ait beyin fırtınası yapınız.
 12. Dünya Sağlık Örgütü tarafınca niçin standart bir esenlik tanımı yapılmış gereği duyulduğunu açıklayınız.
 13. Hastanın tedaviyi reddetmesi niteliğinde mesuliyet kime aittir?
 14. İnsanlarda hastalıklara niçin olabilecek etmenleri araştırarak derslik arkadaşlarınızla tartışınız.
 15. Kişi ve camia sağlığını etkileyen çevresel etmenlere örnekler veriniz.
 16. Radyasyonun kanserle olan ilişkisini anlatınız.
 17. Sağlık, rahatsızlık ve engellilik kavramlarını sağlıkla alakalı kitap ve dergilerden araştırarak bunlarla alakalı görüşlerinizi derslik arkadaşlarınıza açıklayınız.
 18. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların haiz oldukları hakları muhtelif kaynaklardan araştırınız. Hastaların bu haklarını bilmeleri onlara ne şeklinde kolaylıklar sağlar?
 19. Aile bireylerinizin sıhhat kuruluşlarında karşılaştıkları müspet ve negatif davranışlar nelerdir?
 20. Fiziksel aktivite ile sıhhat içinde nasıl bir ilişki vardır?