Reddetme, aşağılama, mahrum bırakma, yıldırma, umursamama ve bireyin öz itimatını sarsmanın ne tür bir şiddet bulunduğunu söyleyin.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 09.08.2020 tarih ve 01:13 saatinde Saglik bilgisi kategorisine yazıldı. Reddetme, aşağılama, mahrum bırakma, yıldırma, umursamama ve bireyin öz itimatını sarsmanın ne tür bir şiddet bulunduğunu söyleyin.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Şiddet şahıs ve bireylerin üstünde acıtan yıkan kişiyi savunmasız bırakan kaba fizyolojik hareketleri barındıran ve fena lafları saldırganlığı muhteviyatında bulunduran bir huy biçimidir. Karşıdaki ferdin kendisini kuvvetsiz hissetmesini elde eden hareketlerdir ve bu amaçla yapılır. Reddetme aşağılama, mahrum bırakma, yıldırma umursamama ve ferdin öz itimatını sarsacak sözlerde bulunma da şiddete girer. Şiddet dörde ayrılır. Bunlar;Fiziksel sertlik: Herkesin bilmiş olduğu benzer biçimde alelade olan vücuda ve organlara uygulanan kaba kuvvettir.
Ekonomik sertlik: çoğu zaman işyerlerinde ve patron çalışan ilişki üstünde görülen sertlik biçimidir. Çalışmayan eşlerde birbirlerine karşı bu sertlik türü görülebilir. Kişinin ekonomisi ve iktisat durumu ön plandadır. İş verenin çalışanına alanı olmadığı şekilde değişik işlerde çalıştırması özsevi kırıcı ve aşağılayıcı davranması. İş veren yada iş statüsünde sizden izinsiz mallarınıza el konulması benzer biçimde hareketler içerir.
Cinsel sertlik: ferdin rızası olmadan yapılmaya çalışılan yada meydana getirilen eşeysel eylemlerdir. Cinsel içerikli küfürlerde bu alana girmektedir.
Sözlü (ruhsal sertlik): şahıs üstünde aşağılama kınama umursamama öz itimatını zedeleme benzer biçimde sözlü hakaretler ruhsal (sözlü) sertlik olarak tanımlanır. Karşıdaki insanı sadece lafları ile ezmeye çalışan ve onu topluluk arasında rencide edici laflar kullanarak mağdur durumuna düşüren kişiler sözlü sertlik uygulamış olurlar. Sözlü sertlik ferdin geleceğini ve psikolojisini zedeleyebilir. Fiziksel sertlik kadar önemlidir. Fiziksel sertlik ile bir kol bir ihtimal bacak kırılabilir fakat ruhsal sertlik insanı yerle bir edebilir.

Anahtar Kelimeler : Şiddetşahısve,bireylerinüstündeacıtan,yıkan,kişiyi,savunmasız,bırakan,kabafizyolojikhareketleri,barındıran,vefenalaflarısaldırganlığı..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar