Sağlığın toplumsal belirleyicilerinden tahsil durumu ve ekonomik faktörleri açıklayınız.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 09.08.2020 tarih ve 01:20 saatinde Saglik bilgisi kategorisine yazıldı. Sağlığın toplumsal belirleyicilerinden tahsil durumu ve ekonomik faktörleri açıklayınız.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Sağlığı belirleyen faktörler içinde toplumsal belirleyiciler bulunur. Bu toplumsal belirleyiciler belli başlı birtakım temel kavramlardan bir araya gelir. Bunlar iktisat başta olmak suretiyle ferdin tahsil durumu yaşadığı, bulunmuş olduğu muhit ve benzeri etmenlerdir. Tek tek ele alacak olursak tahsil düzeyi ile başlamamız gerek. Eğitim düzeyi ferdin sağlığını etkileyen belirleyiciler arasındadır. Nasıl mı? tahsil düzeyine gore belirlenen yaşama standartları endirekt yada dolaysız yollar ile ferdin sağlığını etkiler. Kötü bir tahsil dünyasına haiz kişinin yapacağı iş ve kazanacağı para iyi düzeyde tahsil görmüş bireyle aynı değildir. İstisnai durumlar kaideyi bozmaz diyerek tahsil dönemini tamamlayan ve bir meslek sahibi olan şahıs tertipli maaş alarak ekonomik düzeyini ve toplumsal ilişkilerini, ruhsal hallerini iyi durumda tutarlar. Bu durumda ferdin toplumsal ve ruhsal halinin iyi olması ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda iktisat geliri tertipli ve iyi olan birinin sıhhatli bir yaşamı olması yüzde seksen civarlarındadır. Çünkü eğitimini tamamlayıp iyi bir ekonomiye haiz olan şahıs sıhhatli ve tertipli beslenebilecek duruma sahiptir. Belli vitamin ve mineralleri almakta zorluk çekmez.

Sosyal belirleyicilerden tahsil durumu ve ekonomik faktörler ülkenin gelişmişliği ile de kıyaslanabilir. Ülkenin ekonomik durumunun iyi olması camiası daha sıhhatli kılacaktır. Evsiz olan yada maddi durumu olmayan şahıs sayısı azalacaktır. Toplum daha sıhhatli hale gelecektir.

Anahtar Kelimeler : Sağlığı,belirleyen,faktörleriçindetoplumsalbelirleyiciler,bulunur.,Butoplumsalbelirleyiciler,belli,başlıbirtakımtemel,kavramlardan,bir,araya,ge..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar