Sosyal Medya ve Özellikleri

Bu yazı Nur Avlar tarafından 06.01.2020 tarih ve 14:28 saatinde Sosyal Medya kategorisine yazıldı. Sosyal Medya ve Özellikleri

makale içerik

Sosyal Medya ve Özellikleri
Kısa Linki Kopyala

Sosyal Medya Kavramı

 Sosyal medya kavramını anlaşılır kılmak adına öncelikle “yeni medya” kavramına değinmek önemlidir. Yeni medya, 1960 ve sonrası süreçte gelişen uzay, uydu, bilişim, İnternet ve mobil teknolojiler temelindeki araç bazlı gelişmeleri ifade etmektedir. Coğrafi uzaklığı ortadan kaldırarak iletişim mekanlarını çeşitlendiren yeni medya araçları geleneksel medyayı da içine alarak sanal boyutu ön plana çıkarmaktadır. İnternet’in ikinci sürümü olan Web 2.0 ile doğan sosyal medya ortamları, yazılım/platform temelli bir kavram olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda yeni medya, araç/donanım/teknik odaklı bir tanımlama iken sosyal medya ortam/mecra/yazılım işleyişiyle ön plana çıkmaktadır. “Aynı düzeyde erişim sağlayan, yüksek düzeyde bir arama aracı, veri bankası, süper bilgisayar, dijital kütüphane, uzmanlığa dönük araştırma kolaylaştırıcısı, eğitsel teknoloji” olarak tanımlanan İnternet, bilgisayarları ortak bir dil üzerinden (TCP/IP protokolü) birleştiren, kullanıcıların bilgi paylaşımına olanak sağlayan “ağlar ağı”nı ifade etmektedir. İnternet’in üç temel aşaması/evresi olduğu bilinmekte ve Web kavramı üzerinden bu aşamalar üç düzeyde ifade edilmektedir. Web’in evreleri 1.0, 2.0, 3.0 şeklinde sıralanmaktadır. Bu evrelerden ilki Web 1.0, “salt okunur” özelliğiyle dikkat çekmektedir. Web 2.0 ise “oku-yaz” özelliğiyle Web’in ilk aşamasından ayrılmaktadır. İçerik üreten kullanıcı (üre-tüketici) kavramını hayatımıza kazandıran Web 2.0, metin, ses, video gibi içeriklerin bir arada ve iç içe olduğu İnternet sitelerini gündeme getirmiştir. Web’in üçüncü sürümü/evresi olan 3.0 ise “oku-yaz-gerçekleştir” iddiasıyla özetlenmektedir. Nitelikleri itibariyle sürekli yenilenen ve hızla üreyen/ tüketilen sosyal medya ortamlarını (site, araç, kanal, mecra veya platform olarak da anılmaktadır) “sosyal ağlar”, “bloglar”, “forumlar”, “Wiki’ler”, “podcastler”, “mikrobloglar”, “içerik paylaşım siteleri”, “sosyal imleme siteleri”,”, “RSS ve mash-up (karma) uygulamalar” ve “sanal dünyalar” şeklinde sınıflandırmak mümkündür. 

Sosyal Medyanın Özellikleri;

  1. Katılım: istekli olan herkesi katkı yapma ve geri dönüş sağlama konusunda cesaretlendirmektedir.
  2. Açıklık: platform üzerinde servislerinin birçoğu geri bildirim ve katılıma açıktır. Oylama, yorumlama ve bilgi paylaşımını teşvik etmektedirler. içeriği kullanmada giriş engelleri genelde bulunmamaktadır.
  3. Karşılıklı diyalog: iki yönlü bir iletişim ve etkileşim ortamı sağlanmaktadır.
  4. Topluluk: Topluluklar ortak ilgi alanları çerçevesinde bir araya gelirler.
  5. Bağlantılı olma: Sosyal medya sitelerinin birçoğu bağlantılı olma özelliklerini geliştirmekte ve diğer sitelere, kaynaklara ve kişilere link vererek trafik sağlamaktadırlar.

 

 

 

Anahtar Kelimeler : Sosyal,Medya,Kavramı

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar