Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Anadolu’yu Yurt Edinme Açısından Malazgirt Savaşı İle Miryokefalon Savaşı Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?
 2. Demir İpek Yolu Projesi’nin Hayata Geçmesi Ülkemize Hangi Alanlarda Katkı Sağlayabilir?
 3. Çeşitli Sebeplerle Göç Etmek Zorunda Kalsaydınız Gideceğiniz Yerin Hangi Özelliklere Sahip Olmasını İsterdiniz?
 4. Bilimsel Çalışmalarla İlgili Duyduğunuz En Son Gelişme Nedir?
 5. Devletlerin İpek Yolu Üzerindeki Şehirlere Hakim Olmak İstemesinin Nedenleri Nelerdir?
 6. Gazneliler ve Selçuklular Dönemi’nde Farklı Dillerin Kullanılmasının Nedenleri Neler Olabilir?
 7. Tekerlek, İnsanlığa Hangi Alanlarda Katkı Sağlamıştır?
 8. İslamiyet’ten Önce Türkler Arasında Farklı Dinlerin veya İnançların Yayılması Neyin Göstergesidir?
 9. Malazgirt Savaşı’nda İslam Ülkelerinin Türk Askerlerini Desteklemelerinin Nedenleri Neler Olabilir?
 10. Napolyon’un ve Adolf Hitler’in Ordularının Yenilmesinde, Hangi Sosyal Bilimler Alanı Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Olmamaları Etkili Olmuştur?
 11. Selçuklu ve Bizans Ordularının Askeri Yapısını Karşılaştırarak Değerlendiriniz. Türk Askerlerinin Bu Kadar Kararlı Olmalarının Sebepleri Neler Olabilir?
 12. Selçukluların Bir Yükseköğretim Kurumu Olan Nizamiye Medreselerini Açmalarının Sebepleri Neler Olabilir?
 13. Sosyal Bilgiler Dersinde Tanıdığınız Tarihi Şahsiyetlerden Hangisi Daha Çok İlginizi Çekti?
 14. Türk İslam kültürü denince aklınıza neler geliyor?
 15. Meşrutiyet Dönemi’nde oluşturulan öğrenim kurumları
 16. Türklerin Tarih Boyunca Devletsiz Kalmamaları Onların Hangi Özelliğini Gösterir?
 17. Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Türk İslam Devletlerinin Ortaya Çıkması İle Yaşanan Değişimler Neler Olmuştur?
 18. Osman Bey’in Karacahisar’ı fethetmesi beyliğe ne şeklinde faydalar sağlamıştır?
 19. Osman Bey’in İpek Yolu üstünde yer edinen Bursa’yı fethetmek istemesinin nedenleri neler olabilir?
 20. Osmanlı Devleti, bünyesindeki değişik din, millet, mezhep ve kültüre haiz insan topluluklarını uzun seneler bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?