Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Tarihte Devletler Arasında Ekonomik İlişkiler Nasıl Yürütülmekteydi?
 2. İslam kültürü, Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerde ne şeklinde değişikliklere niçin olmuştur?
 3. Fatih’in, gizlenen halka İstanbul’da serbestçe dolaşmalarını emretmesi Osmanlıların hangi siyaseti ile açıklanabilir?
 4. Osmanlı Devleti’nde esenlik ve tahsil benzer biçimde hizmetler hangi yollarla karşılanmıştır?
 5. Osmanlı Devleti, toprak sistemini oluştururken hangi özellikleri esas almış olabilir?
 6. Osmanlı Devleti’nde, Lonca Teşkilatının mesleki tahsile tesirleri nelerdir?
 7. Esnaflara verilen cezaların uzlaştırıcı ve eğitici olmasının amacı neler olabilir?
 8. Sosyal Hayatın Canlanmasında, Vakıf Müesseselerinin görevi nedir?
 9. Osmanlı Devleti’nde Vakıfların Toplumsal Hayat İçerisindeki Faydaları Nelerdir?
 10. Osmanlı Devleti İçin Çifthane Sisteminin Faydaları Nelerdir?
 11. Loncaların kurmuş olduğu sandıkların yararları nelerdir?
 12. Osmanlıların Anadolu’daki Rum Köylerini Fethinden Sonra Buradaki İnsanların Yaşamında Ne Gibi Değişimler Görülmüştür?
 13. Osmanlıda Millet Sözü Neyi İfade Eder?
 14. Vakıflar Toplumun Birlik ve Beraberliğine Ne Gibi Katkılar Sağlamış Olabilir?
 15. Osmanlı Devleti’nde Kılık Kıyafet Kültürünün Oluşmasında Etkili Olan Unsurlar Nelerdir?
 16. Osmanlı’da Şehir Halkının Bir Araya Gelmesine Neden Olan Etkinlikler Nelerdir?
 17. Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin daha fazlaca askeri alanda yapılmasının nedenleri neler olabilir?
 18. Kadınlar Osmanlı camiasında hangi faaliyetlerde bulunmuşlardır?
 19. Osmanlı Dönemi’nde yaşayan bir tüccar olsaydınız hangi ulaşım araçlarını tercih ederdiniz?
 20. Günümüz medeniyetinin oluşmasına katkısı olan Türk-İslam bilim insanları kimlerdir.