Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan düşünce akımlarında, değişik düşünceler savunulmuş bulunmasına rağmen, hepsinin birleştiği ortak gaye nedir?
 2. Düzenli meydana getirilen sporun bedensel ve zihinsel gelişime katkılarını açıklayalım.
 3. Osmanlı Devleti’nde askerî amaçlı meydana getirilen sportif faaliyetler hakkındaki malumat veriniz.
 4. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yeni kurumların oluşmasına niçin hız verilmiş olabilir?
 5. Abdülhamit’in Kanun-i Esasi’yi kabul etmesinin sebepleri nelerdir?
 6. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki derebeylik yerine tımar sistemine geçerek hangi alanlarda enerjisini arttırmayı amaçlamıştır?
 7. Tarih süresince devletlerin değişik idare şekillerine haiz olmasının nedeni ne olabilir?
 8. İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye isimlerinin verilmesinin nedenleri ne olabilir?
 9. Üzerinde yaşadığımız topraklarda geçmişte hangi uygarlıkların olduğunu araştıralım.
 10. Tarihte Devletler Arasında Ekonomik İlişkiler Nasıl Yürütülmekteydi?
 11. İslam kültürü, Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerde ne şeklinde değişikliklere niçin olmuştur?
 12. Fatih’in, gizlenen halka İstanbul’da serbestçe dolaşmalarını emretmesi Osmanlıların hangi siyaseti ile açıklanabilir?
 13. Osmanlı Devleti’nde esenlik ve tahsil benzer biçimde hizmetler hangi yollarla karşılanmıştır?
 14. Osmanlı Devleti, toprak sistemini oluştururken hangi özellikleri esas almış olabilir?
 15. Osmanlı Devleti’nde, Lonca Teşkilatının mesleki tahsile tesirleri nelerdir?
 16. Esnaflara verilen cezaların uzlaştırıcı ve eğitici olmasının amacı neler olabilir?
 17. Sosyal Hayatın Canlanmasında, Vakıf Müesseselerinin görevi nedir?
 18. Osmanlı Devleti’nde Vakıfların Toplumsal Hayat İçerisindeki Faydaları Nelerdir?
 19. Osmanlı Devleti İçin Çifthane Sisteminin Faydaları Nelerdir?
 20. Loncaların kurmuş olduğu sandıkların yararları nelerdir?