Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki mühim bilim adamları ve emek harcama alanları hangileridir?
 2. Büyük Selçuklular Anadolu’nun Türk yurdu olması için Bizans’la hangi savaşlar yapmıştır?
 3. Büyük Selçuklular, Batınilere karşı almış olduğu tedbirler nelerdir?
 4. Türk İslam devletlerinin hukuk sistemi hangi esaslara bakılırsa oluşturulmuştur?
 5. “Kişioğlu ölmek için yaratılmıştır. İnsanoğlu fani, Gök Tanrı ebedidir.” Orhun Kitabeleri’nde geçen bu ifadenin İslam inancıyla benzerliği nelerdir? Acaba?
 6. Ahmet Yesevi’nin İslamiyet’in Türkler içinde yayılmasında tesirleri neler olabilir?
 7. Anadolu’nun Türk Yurdu Olmasında Anadolu’ya Yapılan Türk Göçlerinin Etkisi Nelerdir?
 8. Geçmişten günümüze Türklerin İslam hayatına katkıları nelerdir?
 9. Oğuzların tarihte büyük devletler kurmalarında rol oynayan etkenler nelerdir?
 10. Türk Birliğinin Sağlanmasında İslamiyet’in Ne Gibi Katkıları Olmuştur?
 11. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinin siyasal hayata tesirleri neler olabilir?
 12. Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde etken olan unsurlar nelerdir?
 13. Türk-İslam zamanı içinde Kutadgu Bilig’in önemi nedir?
 14. Türklerin ruh ve karakter yapılarının Müslümanlığı kabul etmelerindeki tesirleri nelerdir?
 15. İlk Türk İslam yazınsal eserleri hangileridir?
 16. Türk İslam dünyasının liderliği hangi vakayla Büyük Selçuklulara geçmiştir?
 17. Dandanakan Savaşı’nın Türk Siyasi Hayatına Etkileri Neler Olabilir?
 18. Friglerin Tarımla İlgili Bu Kadar Ağır Cezalar Koymalarının Sebebi Ne Olabilir?
 19. Osmanlı Devleti’nde günlük yaşamın geçmiş olduğu evlerin işlevselliği hakkındaki malumat verelim.
 20. Kültürel mirasın korunmasının önemini açıklayalım.