Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Türk Birliğinin Sağlanmasında İslamiyet’in Ne Gibi Katkıları Olmuştur?
 2. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinin siyasal hayata tesirleri neler olabilir?
 3. Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde etken olan unsurlar nelerdir?
 4. Türk-İslam zamanı içinde Kutadgu Bilig’in önemi nedir?
 5. Türklerin ruh ve karakter yapılarının Müslümanlığı kabul etmelerindeki tesirleri nelerdir?
 6. İlk Türk İslam yazınsal eserleri hangileridir?
 7. Türk İslam dünyasının liderliği hangi vakayla Büyük Selçuklulara geçmiştir?
 8. Dandanakan Savaşı’nın Türk Siyasi Hayatına Etkileri Neler Olabilir?
 9. Friglerin Tarımla İlgili Bu Kadar Ağır Cezalar Koymalarının Sebebi Ne Olabilir?
 10. Osmanlı Devleti’nde günlük yaşamın geçmiş olduğu evlerin işlevselliği hakkındaki malumat verelim.
 11. Kültürel mirasın korunmasının önemini açıklayalım.
 12. Türklerin İslamiyeti kabulüyle mimari anlayışlarında ne benzer biçimde değişimler olmuştur?
 13. Mimari yapıların oluşumunda yaşanılan coğrafyanın tesirleri hakkındaki neler söyleyebiliriz.
 14. Geleneksel Türk sporlarından hangilerini biliyorsunuz?
 15. Spor, Türk İslam devletlerinin sosyal dünyasına iyi mi bir katkı elde etmiş olabilir?
 16. Türklerin İslamiyete geçmesi, onların spor anlayışlarında bir değişikliğe yol açmış olabilir mi?
 17. Türklerin İslamiyete geçmesi, onların spor anlayışlarında bir değişikliğe yol açmış olabilir mi?
 18. Türklerin İslam dinine geçmesi, onların sanat anlayışlarını değiştirmiş olabilir mi?
 19. Sporun Faydaları Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?
 20. Sanatın kültürler arası etkileşimdeki önemi ile alakalı neler söyleyebilirsiniz?