Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Türklerin İslamiyeti kabulüyle mimari anlayışlarında ne benzer biçimde değişimler olmuştur?
 2. Mimari yapıların oluşumunda yaşanılan coğrafyanın tesirleri hakkındaki neler söyleyebiliriz.
 3. Geleneksel Türk sporlarından hangilerini biliyorsunuz?
 4. Spor, Türk İslam devletlerinin sosyal dünyasına iyi mi bir katkı elde etmiş olabilir?
 5. Türklerin İslamiyete geçmesi, onların spor anlayışlarında bir değişikliğe yol açmış olabilir mi?
 6. Türklerin İslam dinine geçmesi, onların sanat anlayışlarını değiştirmiş olabilir mi?
 7. Sporun Faydaları Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?
 8. Sanatın kültürler arası etkileşimdeki önemi ile alakalı neler söyleyebilirsiniz?
 9. Yaşadığınız bölgedeki mimari eserleri yeteri kadar koruduğunuza inanıyor musunuz?
 10. Size nazaran tahsil ve tedris arasındaki ayrım nedir?
 11. En sevdiğiniz sanat dalı hangisidir?
 12. Osmanlı Sanatı ile Batı sanatının etkileşimini örneklerle açıklayalım
 13. Osmanlı Devleti’nde edebiyat niçin üç ayrı kolda gelişmiştir?
 14. Osmanlı Sanatı ile Batı sanatının etkileşimini örneklerle açıklayalım.
 15. Sanata ehemmiyet vermeyen toplumlarda medeniyetin gelişmesinden laf edilebilir mi?
 16. Uygurlar Dönemi’nde tıp alanında yaşanmış olan gelişmeler ile alakalı malumat verelim
 17. El Cezeri’nin Çalışmaları ile alakalı malumat verelim
 18. Osmanlı Devleti’ndeki yaygın öğrenim kurumları hangileridir?
 19. Osmanlı Devleti’nde tıp alanında çalışmalar, hangi bilim adamları tarafınca yapılmıştır.
 20. Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde öğrenim alanında yaşanmış olan gelişmeler ile alakalı malumat verelim