Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Yaşadığınız bölgedeki mimari eserleri yeteri kadar koruduğunuza inanıyor musunuz?
 2. Size nazaran tahsil ve tedris arasındaki ayrım nedir?
 3. En sevdiğiniz sanat dalı hangisidir?
 4. Osmanlı Sanatı ile Batı sanatının etkileşimini örneklerle açıklayalım
 5. Osmanlı Devleti’nde edebiyat niçin üç ayrı kolda gelişmiştir?
 6. Osmanlı Sanatı ile Batı sanatının etkileşimini örneklerle açıklayalım.
 7. Sanata ehemmiyet vermeyen toplumlarda medeniyetin gelişmesinden laf edilebilir mi?
 8. Uygurlar Dönemi’nde tıp alanında yaşanmış olan gelişmeler ile alakalı malumat verelim
 9. El Cezeri’nin Çalışmaları ile alakalı malumat verelim
 10. Osmanlı Devleti’ndeki yaygın öğrenim kurumları hangileridir?
 11. Osmanlı Devleti’nde tıp alanında çalışmalar, hangi bilim adamları tarafınca yapılmıştır.
 12. Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde öğrenim alanında yaşanmış olan gelişmeler ile alakalı malumat verelim
 13. Uygurlarda yerleşik yaşamın yaygınlaşması ile beraber sanatın hangi dalları gelişmiştir?
 14. Uygurlarda nebat üslubunun ön plana çıkmasının nedeni ne olabilir?
 15. Toplumlardaki sembol ve figürlerin sonraki nesillerde de devam etmesinin önemi nedir?
 16. Büyük Selçuklulardan kalan mimari yapıların birçoğunun günümüze kadar ulaşamamasının sebepleri ne olabilir?
 17. Yöneticilerin sanata ehemmiyet vermesinin ve sanatçıları müdafaasının önemi hakkındaki neler söyleyebilirsiniz?
 18. KPSS Tarih Ders Notları
 19. 1402 Ankara Savaşı’na Ortam Hazırlayan Gelişmeler Nelerdir?
 20. Osmanlı Beyliği İskan Politikasını Uygularken Hangi Hususlara Dikkat Etmiştir?