Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Gazneliler ve Selçuklular Dönemi’nde Farklı Dillerin Kullanılmasının Nedenleri Neler Olabilir?
 2. Tekerlek, İnsanlığa Hangi Alanlarda Katkı Sağlamıştır?
 3. İslamiyet’ten Önce Türkler Arasında Farklı Dinlerin veya İnançların Yayılması Neyin Göstergesidir?
 4. Malazgirt Savaşı’nda İslam Ülkelerinin Türk Askerlerini Desteklemelerinin Nedenleri Neler Olabilir?
 5. Napolyon’un ve Adolf Hitler’in Ordularının Yenilmesinde, Hangi Sosyal Bilimler Alanı Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Olmamaları Etkili Olmuştur?
 6. Selçuklu ve Bizans Ordularının Askeri Yapısını Karşılaştırarak Değerlendiriniz. Türk Askerlerinin Bu Kadar Kararlı Olmalarının Sebepleri Neler Olabilir?
 7. Selçukluların Bir Yükseköğretim Kurumu Olan Nizamiye Medreselerini Açmalarının Sebepleri Neler Olabilir?
 8. Sosyal Bilgiler Dersinde Tanıdığınız Tarihi Şahsiyetlerden Hangisi Daha Çok İlginizi Çekti?
 9. Türk İslam kültürü denince aklınıza neler geliyor?
 10. Meşrutiyet Dönemi’nde oluşturulan öğrenim kurumları
 11. Türklerin Tarih Boyunca Devletsiz Kalmamaları Onların Hangi Özelliğini Gösterir?
 12. Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Türk İslam Devletlerinin Ortaya Çıkması İle Yaşanan Değişimler Neler Olmuştur?
 13. Osman Bey’in Karacahisar’ı fethetmesi beyliğe ne şeklinde faydalar sağlamıştır?
 14. Osman Bey’in İpek Yolu üstünde yer edinen Bursa’yı fethetmek istemesinin nedenleri neler olabilir?
 15. Osmanlı Devleti, bünyesindeki değişik din, millet, mezhep ve kültüre haiz insan topluluklarını uzun seneler bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?
 16. Osmanlı Devleti’nin istimalet politikasının ilk aşamasında nasıl bir yol izledi?
 17. Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının idare anlayışı açısından değerlendiriniz.
 18. Aşağıdaki kavramları minimum bir kere kullanarak kısa bir metin yazınız. (Osmanlı Devleti, gaza ve cihat, fetih siyaseti, istimâlet politikası, ulus sistemi, adil yönetim)
 19. Kristof Kolomb benzer biçimde denizcilere keşifler için cesaret veren gelişmeler neler olmuştur?
 20. Rönesans Döneminde yaşayan bilim insanı yahut sanatçı olsaydınız hangi alanda emekler yapmak isterdiniz.