Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Meşrutiyet Dönemi’nde oluşturulan öğrenim kurumları
 2. Türklerin Tarih Boyunca Devletsiz Kalmamaları Onların Hangi Özelliğini Gösterir?
 3. Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Türk İslam Devletlerinin Ortaya Çıkması İle Yaşanan Değişimler Neler Olmuştur?
 4. Osman Bey’in Karacahisar’ı fethetmesi beyliğe ne şeklinde faydalar sağlamıştır?
 5. Osman Bey’in İpek Yolu üstünde yer edinen Bursa’yı fethetmek istemesinin nedenleri neler olabilir?
 6. Osmanlı Devleti, bünyesindeki değişik din, millet, mezhep ve kültüre haiz insan topluluklarını uzun seneler bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?
 7. Osmanlı Devleti’nin istimalet politikasının ilk aşamasında nasıl bir yol izledi?
 8. Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının idare anlayışı açısından değerlendiriniz.
 9. Aşağıdaki kavramları minimum bir kere kullanarak kısa bir metin yazınız. (Osmanlı Devleti, gaza ve cihat, fetih siyaseti, istimâlet politikası, ulus sistemi, adil yönetim)
 10. Kristof Kolomb benzer biçimde denizcilere keşifler için cesaret veren gelişmeler neler olmuştur?
 11. Rönesans Döneminde yaşayan bilim insanı yahut sanatçı olsaydınız hangi alanda emekler yapmak isterdiniz.
 12. Yeni ticaret yollarının bulunmasının Osmanlı Devleti’ne tesirleri neler olmuştur?
 13. Coğrafi keşifler sonrası dünyaya yayılan yeni nebat türleri olmasaydı hayatımızda neler değişirdi?
 14. Günümüzde bilimin gelişmesinde Aydınlanma Çağındaki gelişmelerin nasıl bir tesiri olmuştur?
 15. Bir devletin çağdaşları içinde geri kalmış olmasının nedenleri neler olabilir?
 16. Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri esnasında hazırladıkları raporlarda Avrupa’nın hangi özelliklerinden bahsetmiş olabilir?
 17. Ahi, Yaya ve Müsellemler, Has, Cebelü, Pençik Sistemi Nedir?
 18. Macar tarihçi bu lafıyla ne bahsetmek istemiştir?
 19. Kutadgu Bilig’e bakılırsa bir devletin yıkılmasını engellemek için hangi unsurlara dikkat edilmelidir?
 20. Türklerde cihan hakimiyeti anlayışının ortaya çıkmasında kut inancının tesiri nedir?