Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Konar göçerlere karşı korunmak isteyen yerleşik toplumların aldıkları tedbirler neler olabilir?
 2. İlk Türk devletlerinin komşuları ile olan ilişkilerinde ekonomik ve askeri unsurlardan hangisi daha müessir olmuştur?
 3. Eski Türk topluluklarının çevresindeki devletlerle ilişkileri hangi alanlarda olmuştur?
 4. İlk Türk devletlerin komşu devletlerle ticaret yapmalarının nedenleri neler olabilir?
 5. Türkler savaşlarda hangi taktikleri uygulamıştır?
 6. Kutadgu Bilig’e nazaran malumat insana neler kazandırır ve adamın itibarına tesirleri nelerdir?
 7. Türklerdeki hakimiyet anlayışının neticeleri nelerdir?
 8. Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin yaşam tarzlarına tesiri nedir?
 9. İpek Yolu güzergahının sık sık istikamet değiştirmesinin sebebi nedir?
 10. İslamiyetin doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünyada hangi din ve inançlar vardı?
 11. İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denmesinin nedenleri neler olabilir?
 12. İslam alimlerinin bitirdikleri çalışmaların Avrupa bilim yaşamına tesirleri nelerdir?
 13. Dört halifenin seçimle göreve gelmelerinin siyasal hayata tesirleri nelerdir?
 14. İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir?
 15. Tarihte birçok uygarlığın Anadolu’ya yerleşmesinin nedenleri nelerdir?
 16. Yaşadığınız civarda eski uygarlıklara ilişik kalıntılar var mı?
 17. Osmanlı Devletinin kısa müddette büyümesinin nedenleri neler olabilir?
 18. Osmanlı Devletinin tımar sistemini uygulamasındaki amaçları nelerdir?
 19. Osmanlı Devletinde hazzı olarak toprağı takım biçmeyen köylünün elinden arazinin alınmasının sebepleri nelerdir?
 20. Osmanlı Devleti kapıkulları ile Tımarlı Sipahiler içinde denge kurarak neleri amaçlamıştır?