Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Yeni ticaret yollarının bulunmasının Osmanlı Devleti’ne tesirleri neler olmuştur?
 2. Coğrafi keşifler sonrası dünyaya yayılan yeni nebat türleri olmasaydı hayatımızda neler değişirdi?
 3. Günümüzde bilimin gelişmesinde Aydınlanma Çağındaki gelişmelerin nasıl bir tesiri olmuştur?
 4. Bir devletin çağdaşları içinde geri kalmış olmasının nedenleri neler olabilir?
 5. Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri esnasında hazırladıkları raporlarda Avrupa’nın hangi özelliklerinden bahsetmiş olabilir?
 6. Ahi, Yaya ve Müsellemler, Has, Cebelü, Pençik Sistemi Nedir?
 7. Macar tarihçi bu lafıyla ne bahsetmek istemiştir?
 8. Kutadgu Bilig’e bakılırsa bir devletin yıkılmasını engellemek için hangi unsurlara dikkat edilmelidir?
 9. Türklerde cihan hakimiyeti anlayışının ortaya çıkmasında kut inancının tesiri nedir?
 10. Konar göçerlere karşı korunmak isteyen yerleşik toplumların aldıkları tedbirler neler olabilir?
 11. İlk Türk devletlerinin komşuları ile olan ilişkilerinde ekonomik ve askeri unsurlardan hangisi daha müessir olmuştur?
 12. Eski Türk topluluklarının çevresindeki devletlerle ilişkileri hangi alanlarda olmuştur?
 13. İlk Türk devletlerin komşu devletlerle ticaret yapmalarının nedenleri neler olabilir?
 14. Türkler savaşlarda hangi taktikleri uygulamıştır?
 15. Kutadgu Bilig’e nazaran malumat insana neler kazandırır ve adamın itibarına tesirleri nelerdir?
 16. Türklerdeki hakimiyet anlayışının neticeleri nelerdir?
 17. Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin yaşam tarzlarına tesiri nedir?
 18. İpek Yolu güzergahının sık sık istikamet değiştirmesinin sebebi nedir?
 19. İslamiyetin doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünyada hangi din ve inançlar vardı?
 20. İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denmesinin nedenleri neler olabilir?