Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. İslam alimlerinin bitirdikleri çalışmaların Avrupa bilim yaşamına tesirleri nelerdir?
 2. Dört halifenin seçimle göreve gelmelerinin siyasal hayata tesirleri nelerdir?
 3. İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir?
 4. Tarihte birçok uygarlığın Anadolu’ya yerleşmesinin nedenleri nelerdir?
 5. Yaşadığınız civarda eski uygarlıklara ilişik kalıntılar var mı?
 6. Osmanlı Devletinin kısa müddette büyümesinin nedenleri neler olabilir?
 7. Osmanlı Devletinin tımar sistemini uygulamasındaki amaçları nelerdir?
 8. Osmanlı Devletinde hazzı olarak toprağı takım biçmeyen köylünün elinden arazinin alınmasının sebepleri nelerdir?
 9. Osmanlı Devleti kapıkulları ile Tımarlı Sipahiler içinde denge kurarak neleri amaçlamıştır?
 10. Devşirilen çocuğun hayatında ne şeklinde değişimler olmuştur?
 11. Osmanlı Devletinde Pencik sistemi ne vakit uygulanmaya başlanmış ve hangi vakadan sonrasında uygulanmasında zorluklar yaşanmıştır?
 12. Tımarlı Sipahiler ile yeniçerilerin özellikleri nelerdir?
 13. Osmanlı ordusunun Avrupa ordularına üstünlük kurmasında Türk askerlerinin hangi özellikleri müessir olmuştur?
 14. Ahilerin, Osmanlı Devletinin kuruluşundaki tesirleri nelerdir?
 15. Osmanlı Devletinde yeniçeri olmak için hangi aşamalardan geçilmelidir?
 16. Osmanlı Devletinde merkezi otoritenin sağlanmasında tımar sisteminin görevi nedir?
 17. Beylik Döneminde Osmanlı askeri gücü hangi muharip unsurlardan oluşmuştur?
 18. Askeri ile reaya arasındaki farklılıklar nelerdir?
 19. Devşirme bir yaşam tarzıdır cümlesiyle ne anlatılmak istenmiştir?
 20. Müslümanların Uhud Savaşında galip gelememesinin sebepleri nelerdir?