Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Devşirilen çocuğun hayatında ne şeklinde değişimler olmuştur?
 2. Osmanlı Devletinde Pencik sistemi ne vakit uygulanmaya başlanmış ve hangi vakadan sonrasında uygulanmasında zorluklar yaşanmıştır?
 3. Tımarlı Sipahiler ile yeniçerilerin özellikleri nelerdir?
 4. Osmanlı ordusunun Avrupa ordularına üstünlük kurmasında Türk askerlerinin hangi özellikleri müessir olmuştur?
 5. Ahilerin, Osmanlı Devletinin kuruluşundaki tesirleri nelerdir?
 6. Osmanlı Devletinde yeniçeri olmak için hangi aşamalardan geçilmelidir?
 7. Osmanlı Devletinde merkezi otoritenin sağlanmasında tımar sisteminin görevi nedir?
 8. Beylik Döneminde Osmanlı askeri gücü hangi muharip unsurlardan oluşmuştur?
 9. Askeri ile reaya arasındaki farklılıklar nelerdir?
 10. Devşirme bir yaşam tarzıdır cümlesiyle ne anlatılmak istenmiştir?
 11. Müslümanların Uhud Savaşında galip gelememesinin sebepleri nelerdir?
 12. Bedir Savaşı daha sonra esirlerin Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında özgür bırakılmasının nedeni ne olabilir?
 13. Medine Sözleşmesinin imzalanmasının nedenleri nelerdir?
 14. Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin sınırları nerelere ulaşmıştır?
 15. Emanetlerin ehline verilmemesinin ortaya çıkarabileceği problemler neler olabilir?
 16. Dört Halife Dönemi’nin “Cumhuriyet Dönemi” olarak nitelendirilmesinin gerekçeleri neler olabilir?
 17. İslamiyet’in kısa müddette geniş alanlara yayılmasının sebepleri nelerdir?
 18. Dört Halife Döneminde siyasal alanlarda hangi gelişmeler yaşanmıştır?
 19. Hz Ali’nin, İslam Devleti’nin merkezini Medine’den Kûfe’ye taşımasının sebepleri nelerdir?
 20. Dört Halife Devri’nin sona ermesiyle İslam camiasında yaşanmış olan problemler neler olabilir?