Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. İlk Türk devletlerindeki kut anlayışını açıklayınız.
 2. 1. ve 2. meclis ile günümüzdeki meclisi karşılaştırınız.
 3. İlk Türk devletleri ile Türk İslam devletlerini örgüt yapısı açısından karşılaştırınız.
 4. İlk Türk İslam devletleri ile İslam öncesi Türk devletlerinin idare anlayışlarını karşılaştırınız.
 5. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı İstimalet politikasını açıklayınız.
 6. Sizce ilk yardımda gaye nedir?
 7. İlk Türk vatanlarında anne, baba ve evlatların sorumlulukları ile günümüzdeki anne, baba ve evlatların sorumluluklarını karşılaştırıp benzer ve değişik taraflarını söyleyiniz
 8. Uygurların kabul ettikleri Mâni dini, onların ömür tarzlarını nasıl etkilemiştir?
 9. Yeni Türk Devleti’nde 1. Meclis’in özelliklerini açıklayınız.
 10. Osmanlı Devleti idare anlayışı ile Selçuklulardaki idare anlayışını karşılaştırınız.
 11. Bir devletin denize kıyısının olması küresel bir güç olması için ehil midir?
 12. Kâğıt Ne Zaman Ve Kimler Tarafından İcat Edilmiştir?
 13. Tanzimat Dönemi idare anlayışında olup biten değişimleri açıklayınız.
 14. Durağanlık ile geri kalmışlık içinde nasıl bir ilişki kurulabilir?
 15. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz hâkimiyetinde Garp Ocakları’nın tesirini açıklayınız?
 16. Edirne Olayı, Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesini nasıl etkilemiş olabilir?
 17. 1724 İstanbul Antlaşması’na benzer Türk-Rus iş donanmasına dayalı başka oluşumlar var mıdır?
 18. Devletler Arası anlaşmalar imzalanırken tedavül süresi belirtilmesinin nedenleri neler olabilir?
 19. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Ruslar, Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklayınız.
 20. Rusya’nın ulaşmak istediği hangi hedefler, Osmanlı Devleti ile uzun seneler savaşım etmesine niçin olmuştur?