Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Osmanlı Devleti idare anlayışı ile Selçuklulardaki idare anlayışını karşılaştırınız.
 2. Bir devletin denize kıyısının olması küresel bir güç olması için ehil midir?
 3. Kâğıt Ne Zaman Ve Kimler Tarafından İcat Edilmiştir?
 4. Tanzimat Dönemi idare anlayışında olup biten değişimleri açıklayınız.
 5. Durağanlık ile geri kalmışlık içinde nasıl bir ilişki kurulabilir?
 6. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz hâkimiyetinde Garp Ocakları’nın tesirini açıklayınız?
 7. Edirne Olayı, Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesini nasıl etkilemiş olabilir?
 8. 1724 İstanbul Antlaşması’na benzer Türk-Rus iş donanmasına dayalı başka oluşumlar var mıdır?
 9. Devletler Arası anlaşmalar imzalanırken tedavül süresi belirtilmesinin nedenleri neler olabilir?
 10. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Ruslar, Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklayınız.
 11. Rusya’nın ulaşmak istediği hangi hedefler, Osmanlı Devleti ile uzun seneler savaşım etmesine niçin olmuştur?
 12. Osmanlı kimliği altında yaşayan milletlerin haiz olabileceği avantajlar neler olabilir?
 13. Rüşvet ve iltimasın yaygınlaştığı bir ülkede hangi problemler ortaya çıkabilir?
 14. Osmanlı Devleti’nin Kutsal İttifak devletleri ile yapmış olduğu savaşlarda almış olduğu mağlubiyetler devletin iç ve dış siyasetinde hangi değişimlere sebep olmuştur?
 15. 16. Yüzyıldan 17. Yüzyıla girilirken Osmanlı Devletinin internasyonal siyasal gücünde iyi mi değişiklikler yaşanmış olabilir?
 16. 18. Yüzyılın başlangıcında Osmanlı Devleti’ni süratli bir halde kalyon üretimine sevk eden sebepler neler olabilir?
 17. Kendinizi en fazlaca nerede güvende hissediyorsunuz? Neden?
 18. Türkler İslamiyete geçince idare anlayışlarında neler değişmiştir?
 19. Selçuklularda “Ülke toprakları hanedan ailesinin ortak malıdır” anlayışının merkeziyetçi yapı açısından değerlendiriniz.
 20. İlk Türk İslam ülkelerinde divan sayısının niçin artmış olabileceğini açıklayınız.