Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Sü uyur, hasım uyumaz atasözünden ne anlıyorsunuz?
 2. Osmanlı devleti ile ilk Türk İslam devletlerini çözümleme ederek, bu devletlerin idare anlayışlarını benzerlik ve farklılık açısından değerlendiriniz.
 3. Devletlerin kurulduğu coğrafyalar, onların idare anlayışlarını nasıl etkilemiştir?
 4. Farklı milletlerden oluşan bir devletin uzun seneler ayakta kalabilmesinin nedenleri sizce ne olabilir?
 5. Devletler Neden İttifak Kurma İhtiyacı Duyarlar?
 6. Devletlerin modernleşmesinde hukukun tesiri nedir?
 7. Dünya Gücü Olmak İçin Hangi Güç Unsurlarına Sahip Olmak Gerekir?
 8. Ülkelerin Siyasi Sınırları İle Doğal Sınırlar Arasında Nasıl Bir Bağlantı Olabilir?
 9. Uluslararası Sahada Güçlü Ticari Faaliyeti Olan Devletler Dünya Siyasetinde Nasıl Bir Rol Oynar?
 10. Karlofça Antlaşması – Osmanlı Devletinin Bu Diplomatik Mücadeledeki Amacı Nedir?
 11. Meclis Hükümeti Sistemi hakkında bilgi veriniz.
 12. Osmanlı Devleti Bünyesinde Yaşayan Gayrimüslimlerin Mezhep Seçme Özgürlüğü
 13. Zitvatorok Antlaşmasını Diplomatik Mütekabiliyet Açısından Değerlendiriniz
 14. Laik Devletlerin Oluşmasında Westphalia Barışı’nın Rolü Nedir?
 15. Konargöçer Yaşam Hakkında Neler Biliyorsunuz?
 16. Konargöçer ömür seçimi ile yerleşik ömür seçimi arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler bulunduğunu açıklayınız.
 17. Girit Adasını Ancak Yirmi Dört Yılda (1645-1669) Alabilen Osmanlı Devleti’nin O Dönemdeki Deniz Gücü Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?
 18. 17. asırda Osmanlı Devleti’nin Sahip Olduğu Topraklara Günümüzde Sahip Olunsaydı Dünyada Nasıl Bir Güç Dengesi Kurulurdu?
 19. İnsanlar Köylerden Kentlere Neden Göç Eder?
 20. Köyden kente göç eden bir aile, şehirde ne şeklinde zorluklarla karşılaşabilir?