Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Osmanlı kimliği altında yaşayan milletlerin haiz olabileceği avantajlar neler olabilir?
 2. Rüşvet ve iltimasın yaygınlaştığı bir ülkede hangi problemler ortaya çıkabilir?
 3. Osmanlı Devleti’nin Kutsal İttifak devletleri ile yapmış olduğu savaşlarda almış olduğu mağlubiyetler devletin iç ve dış siyasetinde hangi değişimlere sebep olmuştur?
 4. 16. Yüzyıldan 17. Yüzyıla girilirken Osmanlı Devletinin internasyonal siyasal gücünde iyi mi değişiklikler yaşanmış olabilir?
 5. 18. Yüzyılın başlangıcında Osmanlı Devleti’ni süratli bir halde kalyon üretimine sevk eden sebepler neler olabilir?
 6. Kendinizi en fazlaca nerede güvende hissediyorsunuz? Neden?
 7. Türkler İslamiyete geçince idare anlayışlarında neler değişmiştir?
 8. Selçuklularda “Ülke toprakları hanedan ailesinin ortak malıdır” anlayışının merkeziyetçi yapı açısından değerlendiriniz.
 9. İlk Türk İslam ülkelerinde divan sayısının niçin artmış olabileceğini açıklayınız.
 10. Sü uyur, hasım uyumaz atasözünden ne anlıyorsunuz?
 11. Osmanlı devleti ile ilk Türk İslam devletlerini çözümleme ederek, bu devletlerin idare anlayışlarını benzerlik ve farklılık açısından değerlendiriniz.
 12. Devletlerin kurulduğu coğrafyalar, onların idare anlayışlarını nasıl etkilemiştir?
 13. Farklı milletlerden oluşan bir devletin uzun seneler ayakta kalabilmesinin nedenleri sizce ne olabilir?
 14. Devletler Neden İttifak Kurma İhtiyacı Duyarlar?
 15. Devletlerin modernleşmesinde hukukun tesiri nedir?
 16. Dünya Gücü Olmak İçin Hangi Güç Unsurlarına Sahip Olmak Gerekir?
 17. Ülkelerin Siyasi Sınırları İle Doğal Sınırlar Arasında Nasıl Bir Bağlantı Olabilir?
 18. Uluslararası Sahada Güçlü Ticari Faaliyeti Olan Devletler Dünya Siyasetinde Nasıl Bir Rol Oynar?
 19. Karlofça Antlaşması – Osmanlı Devletinin Bu Diplomatik Mücadeledeki Amacı Nedir?
 20. Meclis Hükümeti Sistemi hakkında bilgi veriniz.