Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Töre ile anayasa içinde bir ilişki kurulabilir mi?
 2. İlk Türk İslam devletlerinin adlî teşkilatlarını göz önünde bulundurarak, o dönemde adaletin uygulanması noktasında yayınlanan duyarlılık ile alakalı bilgi veriniz.
 3. Günümüzde yazılı anayasası olmayan demokratik ülkeler var mıdır?
 4. Adalet terazisinin bozuk olması, insanoğlu içinde ne benzer biçimde sıkıntıların yaşanmasına sebep olur?
 5. Türk ülkelerinde devletin temeli neden hukuk üstüne kurulmuş olabilir?
 6. İslamiyet’in kabulüyle beraber Türklerin hukuk sisteminde hangi değişiklikler yaşanmış olabilir?
 7. İlk Türk ülkelerinde kadının önemi ile alakalı bilgi veriniz.
 8. İlk Türk devletlerindeki fotoğraf sanatı anlayışlarından olan hayvan üslubu ve nebat üslubu hakkındaki bilgi veriniz.
 9. Günümüzde meydana getirilen çağdaş spor dallarından birini tanıtınız.
 10. İlk Türk ülkelerinde sporun tahsile katkılarını açıklayalım
 11. İlk Türk İslam vatanlarında sporun toplumsal yaşam üstündeki tesirleri nelerdir?
 12. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan düşünce akımlarında, değişik düşünceler savunulmuş bulunmasına rağmen, hepsinin birleştiği ortak gaye nedir?
 13. Düzenli meydana getirilen sporun bedensel ve zihinsel gelişime katkılarını açıklayalım.
 14. Osmanlı Devleti’nde askerî amaçlı meydana getirilen sportif faaliyetler hakkındaki malumat veriniz.
 15. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yeni kurumların oluşmasına niçin hız verilmiş olabilir?
 16. Abdülhamit’in Kanun-i Esasi’yi kabul etmesinin sebepleri nelerdir?
 17. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki derebeylik yerine tımar sistemine geçerek hangi alanlarda enerjisini arttırmayı amaçlamıştır?
 18. Tarih süresince devletlerin değişik idare şekillerine haiz olmasının nedeni ne olabilir?
 19. İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye isimlerinin verilmesinin nedenleri ne olabilir?
 20. Üzerinde yaşadığımız topraklarda geçmişte hangi uygarlıkların olduğunu araştıralım.