Tarih - kategorisi

kategori alanı

Tarihi olaylar ve tarih dersi notları bu kategoride

Kategoriye Bağlı Alt Kategoriler

 1. Osmanlı Devleti Bünyesinde Yaşayan Gayrimüslimlerin Mezhep Seçme Özgürlüğü
 2. Zitvatorok Antlaşmasını Diplomatik Mütekabiliyet Açısından Değerlendiriniz
 3. Laik Devletlerin Oluşmasında Westphalia Barışı’nın Rolü Nedir?
 4. Konargöçer Yaşam Hakkında Neler Biliyorsunuz?
 5. Konargöçer ömür seçimi ile yerleşik ömür seçimi arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler bulunduğunu açıklayınız.
 6. Girit Adasını Ancak Yirmi Dört Yılda (1645-1669) Alabilen Osmanlı Devleti’nin O Dönemdeki Deniz Gücü Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?
 7. 17. asırda Osmanlı Devleti’nin Sahip Olduğu Topraklara Günümüzde Sahip Olunsaydı Dünyada Nasıl Bir Güç Dengesi Kurulurdu?
 8. İnsanlar Köylerden Kentlere Neden Göç Eder?
 9. Köyden kente göç eden bir aile, şehirde ne şeklinde zorluklarla karşılaşabilir?
 10. Töre ile anayasa içinde bir ilişki kurulabilir mi?
 11. İlk Türk İslam devletlerinin adlî teşkilatlarını göz önünde bulundurarak, o dönemde adaletin uygulanması noktasında yayınlanan duyarlılık ile alakalı bilgi veriniz.
 12. Günümüzde yazılı anayasası olmayan demokratik ülkeler var mıdır?
 13. Adalet terazisinin bozuk olması, insanoğlu içinde ne benzer biçimde sıkıntıların yaşanmasına sebep olur?
 14. Türk ülkelerinde devletin temeli neden hukuk üstüne kurulmuş olabilir?
 15. İslamiyet’in kabulüyle beraber Türklerin hukuk sisteminde hangi değişiklikler yaşanmış olabilir?
 16. İlk Türk ülkelerinde kadının önemi ile alakalı bilgi veriniz.
 17. İlk Türk devletlerindeki fotoğraf sanatı anlayışlarından olan hayvan üslubu ve nebat üslubu hakkındaki bilgi veriniz.
 18. Günümüzde meydana getirilen çağdaş spor dallarından birini tanıtınız.
 19. İlk Türk ülkelerinde sporun tahsile katkılarını açıklayalım
 20. İlk Türk İslam vatanlarında sporun toplumsal yaşam üstündeki tesirleri nelerdir?