Anadolu’nun Türk Yurdu Olmasında Anadolu’ya Yapılan Türk Göçlerinin Etkisi Nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 29.07.2020 tarih ve 01:32 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Anadolu’nun Türk Yurdu Olmasında Anadolu’ya Yapılan Türk Göçlerinin Etkisi Nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Türkler bağımsız yaşamaya oldukça fazla ehemmiyet veren bir millettir. Bundan ötürü tarih süresince sürekli yıkılan devletlerinin yerine yenisini kurmuşlar ve özgürce yaşamaya çalışmışlardır. Özgür olmak, bağımsız kalmak için sürekli göç etmişlerdir. Hep yeni yerlerde olmuşlar, yeni devletler kurmuşlardır. Türklerin göç etmelerindeki öteki nedenler;Nüfusun oldukça süratli bir biçimde artış göstermesi
Coğrafi şartların yaşamı zorlaştırması, meraların yetersizleşmesi, şartların değişmesiyle beraber geçimin zorlaşması ve iklim koşullarının oluşturduğu zorluklar
Geçimlerinin büyük kısmını hayvancılıkla sağladıktadırlar. Yaşadıkları bölgede istila rahatsızlıkların baş göstermesi
Türk cihan hakimiyeti düşüncesi
Çinlilerin ve Moğolların baskıları
Göç eden boyların birbirini etkilemesi
Türk boylarının kendi içlerindeki egemenlik mücadeleleri


Yukarıda sırlanan nedenlerden ötürü Türkler sürekli göç etmişlerdir. Malazgirt Savaşı’ndan sonrasında Türkler Anadolu’ya kafileler halinde göç ettiler. Moğol istilalarından ötürü göç etmek zorunda kalan Türkler, İran havzası üstünden Anadolu’ya doğru gelmiştir. Hindukuş Dağları ve Rus bölgesine doğru göçler olsa da Türklerin büyük çoğunluğu Anadolu’da kalmıştır. Sığınmak için Anadolu’da bölgeler atama etmişler ve oralara yerleşmişlerdir.Göçlerin organik kararı olarak Anadolu’nun Türk yurdu olmasını etkilemiştir. Çünkü Türkler göç edip Anadolu’ya gelip yerleşince Anadolu üstünde baskısı bulunan öteki dinlerin ve güçlerin hakimiyeti sona ermiştir. Anadolu’ya yerleşen Türkler derhal devletleşmiştir. Türklerin Anadolu’da devlet enerjisini oluşturmaları da Anadolu’nun Türk yurdu olmasında etken olmuştur.

Anahtar Kelimeler : Türkler,bağımsız,yaşamayaoldukça,fazlaehemmiyetveren,bir,millettir.,Bundanötürütarihsüresincesürekliyıkılan,devl..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar