Anadolu’yu Yurt Edinme Açısından Malazgirt Savaşı İle Miryokefalon Savaşı Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 17.08.2020 tarih ve 02:28 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Anadolu’yu Yurt Edinme Açısından Malazgirt Savaşı İle Miryokefalon Savaşı Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Anadolu’ya meydana getirilen Türk göçlerinin fazlaca eski tarihlere dayanmasına karşın bir yurt olarak görülmeye ve yeni bir fetih hedefi haline gelmesi ise Türklerin İslamiyet’i kabulü ondan sonra meydana gelmiştir.

Nitekim Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan’ın başkomutanlığında öteki Türk beyleri ve İslam devletlerinin de yardımıyla Malazgirt’te Bizans ordusu içinde büyük bir cenk yaşanmış ve bu savaşı Türkler 1071 tarihinde kazanarak Anadolu’nun kapılarını açarak Türklere yeni bir yerleşim ve yurt edinmenin fırsatını sağlamıştır.

 

Malazgirt Savaşı İle Miryokefalon Savaşı Arasındaki İlişki

Bu fırsatı en iyi biçimde değerlendirmek isteyen Türk boyları ve beylikleri akın akın Anadolu topraklarına göç etmeye ve Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır. Ancak Bizans Malazgirt’te hezimete uğramış olsa da Anadolu’ya yerleşmek isteyen Müslüman Türkleri bu topraklardan atmak için muhtelif siyasal ve askeri ittifaklara gitmiş ve haçlı seferlerinin başlatılmasını sağlamıştır. Fakat haçlı seferleri de Müslüman Türk akınlarının durmasını sağlayamamıştır.

Anadolu’daki Türk ilerleyişini kati olarak boşlamak isteyen Bizans büyük bir ordu ile günümüzde Denizli Çivril civarında bulunan Miryokefalon’da Türk ordusu ile yüz yüze gelmiş ve 1176 tarihinde gerçekleşen bu cenk neticesinde artık Anadolu’da Türk hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmıştır.

Bu iki cenk arasındaki en güçlü ilişki Malazgirt’le oluşturulan Anadolu’nun kapıları sonrası Miryokefalon savaşı sonrası Anadolu tamamen Türk hâkimiyeti dibine girmesi olmuştur.

Anahtar Kelimeler : Anadolu’yameydana,getirilenTürk,göçlerininfazlacaeski,tarihlere,dayanmasınakarşınbir,yurt,olarak,görülmeye,ve,yeni,bir,fetih,hed..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar