Çeşitli Sebeplerle Göç Etmek Zorunda Kalsaydınız Gideceğiniz Yerin Hangi Özelliklere Sahip Olmasını İsterdiniz?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 17.08.2020 tarih ve 02:26 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Çeşitli Sebeplerle Göç Etmek Zorunda Kalsaydınız Gideceğiniz Yerin Hangi Özelliklere Sahip Olmasını İsterdiniz?

makale içerik

Çeşitli Sebeplerle Göç Etmek Zorunda Kalsaydınız Gideceğiniz Yerin Hangi Özelliklere Sahip Olmasını İsterdiniz?
Kısa Linki Kopyala

İnsanlık zamanı bir bakıma göçler tarihiyle eş zamanlı olarak inkişaf kaydetmiştir. Nitekim yaşanılan büyük savaşlar, muhit felaketleri, kıtlık, kuraklık yada insanların geçimlerini sağlamasına kafi gelecek oranda imkan bulunmaması, insanların yaşaya geldikleri bölgeleri terk ederek başka yerlere gitmelerine sebebiyet verebilmektedir.

Bu vaziyet geçmişte iklim koşulları, toprakların verimliği yada göç edilecek bölgelerin tepkisine bağlıyken günümüzde bu kriterler artık ehil olamamaktadır.

 

Göç Etmek İstenilen Yerin Sahip Olması Gereken Özellikler

 • İklim koşullarının iyi mi olduğu ve ahenk sağlanıp sağlanamayacağı
 • Göç edilecek yer halkının değişik bir kültürden gelen insanlara bakış acısının iyi mi olduğu
 • Göç edilecek devletin göç edenlere ne şeklinde haklar sunmuş olduğu ve ayrımcılık yapmış olup yapmadığı.
 • Demokratik idare esaslarına ne aşama uyulduğu
 • İnsan hak ve özgürlüklerinin uygulanıp uygulanmadığı
 • Eğitim ve tedris kalitesinin iyi mi olduğu
 • Kalkınma seviyesinin ne düzeyde olduğu
 • Göç edilecek ülkenin tane ve kültürüne ahenk sağlayıp sağlanamayacağı
 • Farklı bir dini inanca haiz kişin kabul görüp görmediği
 • Geçim sağlayabilecek ehil iş imkânlarının bulunup bulunmadığı
 • Yeterli derecede üst ve alt yapı imkânlarının olup olmadığı
 • Sağlık hizmetlerinin ne düzeyde bulunduğu
 • Göç edilmek istenilen ülkenin yaşamış olduğu sorunları yaşayıp yaşamadığı şeklinde özellikler olmalıdır.

Bu etkenler bir adamın başka bir ülkeye göç etme mevzusunda dikkate alması ve iyi bir biçimde değerlendirmesi ihtiyaç duyulan konulardır.

Anahtar Kelimeler : İnsanlıkzamanıbir,bakıma,göçler,tarihiyle,eş,zamanlı,olarakinkişafkaydetmiştir.,Nitekim,yaşanılan,büyük,savaşlar,muhitfelaketleri,,kıtlık,,..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar