Dandanakan Savaşı’nın Türk Siyasi Hayatına Etkileri Neler Olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 28.07.2020 tarih ve 00:41 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Dandanakan Savaşı’nın Türk Siyasi Hayatına Etkileri Neler Olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Dandanakan Savaşı, Gazneliler ile Selçuklular içinde 1040 senesinde bu gün Türkmenistan sınırları arasında yer edinen Merv çöllerinde meydana getirilen bir meydan savaşıdır. Bu savaşın nihayetinde Gazneli devleti ilk kez yenilgiye uğramış ve ilk kez toprak kaybetmiştir. Aynı zamanda bu mağlubiyet hanedanın arasında yaşanmış olan liderlik çekişmelerini de arttırmış, devletin cılız düşmesine ve Gaznelilerin çöküşüne sebep olmuştur. Bununla birlikte Büyük Selçuklu İmparatorluğunun temellerinin atılmasına ve Büyük Selçukluların İslamiyet’in koruyucusu ve lideri bulunmasına sebep olmuştur. Gazneliler ve Selçuklular açısından oldukca mühim bir harp olmasıyla beraber Türk İslam zamanı açısından da büyük ehemmiyet taşımaktadır. Bölgeden büyük yankılar uyandırmış ve Selçuklulara hem maddi bununla birlikte içsel anlamda güç kazandırmıştır.Oğuz boyları Selçuklular himayesinde toplanmış, bölgede seviye sağlandıktan sonrasında Tuğrul Bey İran topraklarını almış, Abbasi Halifesinin çağrısı ile Bağdat Seferini düzenlemiş ve İslamiyet’in lideri konumuna geçmiştir. Bu gelişmelerden sonrasında Nizami Medreseleri büyük seviyede yaygınlaşmış, Türk İslam Medeniyetinde bilim, sanat, kültürel ve toplumsal alanda büyük gelişmelere imza atılmıştır. Dandanakan Savaşı İran’ın siyasal, kültürel ve toplumsal zamanı açısından da ehemmiyet taşımaktadır. Bu zafer Türk İslam dünyasının kaderini etkileyecek olan ilk büyük zaferdir. Selçuklular Dandanakan zaferi ile beraber Horasan’da bir devlet kurdular. Gaznelilerin çöküşüyle beraber bölgede genişleyip Anadolu’ya geçerek Bizanslılara karşı seferler düzenlemeye başladılar. Bu zafer nihayetinde Tuğrul Bey kendi adına ilk parayı bastırdı.

Anahtar Kelimeler : Dandanakan,Savaşı,,Gazneliler,ile,Selçuklulariçinde1040senesindebu,gün,Türkmenistan,sınırlarıarasındayer,edinenMerv,çöl..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar