Devletler Arası anlaşmalar imzalanırken tedavül süresi belirtilmesinin nedenleri neler olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 07.08.2020 tarih ve 02:01 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Devletler Arası anlaşmalar imzalanırken tedavül süresi belirtilmesinin nedenleri neler olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Devletler Arası antlaşmalarda, yapıldığı vakit içinde mevcud gelişmeler esas alınır. Ancak bu gelişmeler; dönemin şartlarına bakılırsa değişkenlik gösterebileceği gibi, bu antlaşmayı imzalayan liderlerin ölmüş olabilmesi, değişen ülke şartlarına bakılırsa her iki devlet arasında maddelerin yarar sağlamayacak olması zamanının belirlenmesinin gerekliliğidir.Yine; ülkelerin siyasi, askeri ve ekonomik hedeflerinin yönünün değişmiş olabileceği ve her iki devletinde eski enerjisini müdafaasının kesinliğinin olmaması nedenleriyle de muayyen vakit için geçerli olması koşulu uygulanmıştır. Her devlet antlaşma yaparken kendi ülke çıkarlarını ve menfaatlerini göz önünde bulundurur. Ancak devletler meydana getirilen planlama ile ilerleyen yıllarını da güvence dibine almak ister. Sonra ki dönemlerde de çıkar ve yarar getirebileceği kabul edilen uygulamalar yapılabilmesi adına antlaşmalarda vakit belirtmek, tedavül süresi kurmak her iki devletinde arzusu dahilindedir.

Anahtar Kelimeler : Devletler,Arası,antlaşmalarda,,yapıldığıvakitiçindemevcudgelişmeler,esas,alınır.,Ancak,bu,gelişmeler;döneminşartlarınabakılırsadeğişkenli..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar