Devletler Neden İttifak Kurma İhtiyacı Duyarlar?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 06.08.2020 tarih ve 23:43 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Devletler Neden İttifak Kurma İhtiyacı Duyarlar?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

İttifak, devletlerarasında özellikleönemli süreçlerde meydana getirilen bir birleşme politikasıdır. İttifak anlam olarak”Halklar, gruplar yahut başat devletlerarasında ortak faydayı sağlayacakkarşılıklı çıkarlara dayalı kurulmuş ilişkilerdir. ” açıklanabilmektedir.Devletlerin ittifak kurma gereksinimleri ise:Başka ülkelerin saldırısına karşı veyafarklı tehditlere karşı kendi ülkesini korumak amacı ile
Başka ülkeler üstünde hakimiyetkurmak ve laf varlığını güçlendirmek amacı ile
Ortak düşmanlara karşı sağlananbirliktelik ile güçleri birleştirmek için,
Düşman ülkelere caydırıcı görünmekiçin
Belirlenen siyasal amacıgerçekleştirmek için
Ülke adına ekonomik, siyasal, toplumsal vedini bazı hasılatlar sağlamak için
Barış ortamının varlığınısürdürebilmek için ittifak kurma gereksinimleri ortaya çıkmaktadır.


Tarihi olaylardan ittifak kurmayaörnek vermek gerekirse, Hristiyan ülkeleri Türklere karşı ülkelerini korumak,dini hasılat sağlamak ve servet kazanmak için Haçlı seferleri ismi altındaittifak kurmuşlardır.Birinci dünya cenginde tekrar ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda kendine yakın görmüş olduğu ülkeler ile ittifak kurmuşlardır. Savaşlarda kurulan ittifaklarda gaye ittifak devletlerine lüzumlu askeri ve maddi yardımı yapmaktır. Zor durumda olan devlete meydana getirilen yardım ile savaşların kazanılması hedeflenmiştir. Her vakit olmasa da tarihin sayfalarına baktığımızda ittifak ülke çıkarı açısından yarar sağlamıştır. İttifak kurma sürecinde en mühim mevzu ülkeler arasındaki güvendir. Güvenin olmadığı bir ortamda kurulan ittifak fena sonuçlar doğurabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : İttifak,,devletlerarasında,özellikleönemli,süreçlerdemeydana,getirilenbir,birleşme,politikasıdır.,İttifak,anlam,olarak”Halklar,,gruplaryahutbaşat..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar