Devletlerin İpek Yolu Üzerindeki Şehirlere Hakim Olmak İstemesinin Nedenleri Nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 17.08.2020 tarih ve 02:24 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Devletlerin İpek Yolu Üzerindeki Şehirlere Hakim Olmak İstemesinin Nedenleri Nelerdir?

makale içerik

Devletlerin İpek Yolu Üzerindeki Şehirlere Hakim Olmak İstemesinin Nedenleri Nelerdir?
Kısa Linki Kopyala

Eski devirlerde tecim sadece sınırı olan sayıda ve ancak muayyen merkezlerde yapılabilmiştir. Nitekim bu merkezlere yetişebilmek amacıyla kullanılan en mühim yollar da Baharat, Kral ve İpek yolları olmuştur. Daha sonraları ise ancak bu rotalarla sınırı olan olan tecim yollarının haricinde yenilerinin keşfedilmesi maksadıyla çıkılan deniz seyahatler coğrafi keşiflerle de birleşerek tecim faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır.

Her geçen gün hızla gelişen değişen teknolojinin yazışma ve ulaşım olanaklarının geliştiği bir dönemde eskiden oldukca rağbet edilen, büyük hâkimiyet savaşlarının verildiği zamanı tecim yolları da bu duruma paralel olarak önemlerini kaybetmeye başlamıştır.

 

Ticaret Yollarına Hâkim Olan Dünyaya Hâkim Olur

Devletlerin tecim yollarını test dibine almak istemelerin peşinde yatan temel sebep, tecim yolu ile muhtelif zenginlikler elde etmekte oluşlarıydı. Bu hâkimiyet savaşları neticesinde galip gelen taraf öteki devletlere karşı siyasal, tutumsal ve askeri üstünlüğünü kabul ettirmekte ve ancak bu yolun kullanılması ve tecim merkezlerinde tecim yapmaları için muhtelif adlar altında vergiler öğrenim etmekteydi.

 

Bu üstünlük öteki devlere karşı siyasal bir üstünlük sağlamasının yanı sıra bu yollar yardımıyla elde edilmiş gelirler, başat devletin ekonomik olarak daha da kuvvetlenmesine ve askeri yapını geliştirmesine imkân sağalmaktaydı.

Ticaret yollarına haiz olan bir devlet tıpkı Osmanlı İmparatorluğu şeklinde dünyaya başat olabilecek bir güce haiz olmaktaydı. İşte bundan dolayı tarih süresince tecim yollarına başat olabilmek için pek oldukca savaşım verilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Eski,devirlerdetecimsadecesınırı,olansayıda,veancakmuayyenmerkezlerde,yapılabilmiştir.,Nitekim,bu,merkezlereyetişebilmekamacıyla,kullanılan,en&..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar