Devletlerin kurulduğu coğrafyalar, onların idare anlayışlarını nasıl etkilemiştir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 06.08.2020 tarih ve 23:44 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Devletlerin kurulduğu coğrafyalar, onların idare anlayışlarını nasıl etkilemiştir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Gerek coğrafi koşullar, gerek ise o coğrafyada bulunan öteki milletler nedeniyle farklı idare biçimlerine girmiştir. Arabistan’da kurulan bir devletin Arap örf ve adetlerine bakılırsa devlet yönetimlerini şekillendirirken, İskandinavya’da kurulan öteki bir ülkenin oraya ilişkin coğrafi koşulları ve kültürüne bakılırsa şekillenmiştir. Bu idare anlayışlarına o coğrafyada bulunan efsaneler, masallar, destanlarda etken olmuştur.

Anahtar Kelimeler : Gerek,coğrafi,koşullar,,gerek,ise,o,coğrafyada,bulunanötekimilletlernedeniylefarklıidare..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar