Emeviler ve Abbasiler Döneminde uygulanan politikaların İslamiyet’in yayılmasına tesirleri nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 31.07.2020 tarih ve 00:23 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Emeviler ve Abbasiler Döneminde uygulanan politikaların İslamiyet’in yayılmasına tesirleri nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Abbasi ve Emeviler döneminde İslamiyet süratli bir biçimde yayılmıştır. Yayılmanın süratli olmasından Emevilerin ve Abbasilerin uyguladıkları politikanın tesiri oldukca tesitli olmuştur. İslamiyet’in yayılmasına Emeviler ve Abbasilerin tesirleri şunlardır:Her iki dönemde de fetihler ehemmiyet verilmiştir. Fetihler neticesinde ele geçirilen topraklarda yaşayan haklar kurtarılışı meydana getiren Müslümanlarla tanışma fırsatı yalamaktadır. İslami tanıdığı olan halklar vakit içinde İslamiyet’i kabul etmiştir. Böylece kısa zaman arasında İslam yayıldı. Emevilerin ilk dönemlerinde yakın çevrede yaşayan İranlılar İslam’ı kabul etti. Sonrasında 10.Yüzyılda ise kitleler halinde Türkler içinde Müslümanlık yayılmaya başladı.
Emeviler zamanında birtakım negatif siyasal tavırla laf mevzusu olsa da fethedilen yerlerde yaptırılan camiler, Türk ailelerin yanına yerleştirilen Müslüman aileler İslam’ın fethedilen yerlerde tanınmasına destek olmuştur.
Ömer Abdülaziz şeklinde Emevi halifeleri İslam’ın yayılması için uğraş vermişler ve Müslüman aileler iyi davranılması, islamı anlatacak din bilginlerinin gönderilmesi şeklinde yeni kanunlar getirmiştir.
Müslüman tüccarlar değişik ülkelerle tecim yapmaktaydı. Tüccarları tanıdıkça İslamiyet’e ilgisi artan İdil Bulgarları İslam’ı karar veren ilk Müslüman Türk devleti oldu.
Yıllar içinde dünyanın değişik noktalarına giden kabileler yeni devletler kurdurlar. Yağma, Çiğil ve Karlık Türkleri Orta Asya’daki İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar’ı, Oğuzlar ise Büyük Selçuklu Devletini kurmuşlardır. Dünyanın değişik noktalarına ulaşan bu kabileler ve kurmuş oldukları yeni devletler bulundukları bölgede İslam’ın tanınmasını kolaylaştırmıştır.
Abbasi halifelerinin değişik milletleri İslam’a çayır etmek için elçiler göndermesi de yayılmayı hızlandırmıştır.

Anahtar Kelimeler : Abbasi,ve,Emeviler,döneminde,İslamiyetsüratlibirbiçimdeyayılmıştır.,Yayılmanınsüratliolmasından,Emevilerin,ve,Abbasilerin,uyguladıkları,pol..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar