Geçmişten günümüze Türklerin İslam hayatına katkıları nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 28.07.2020 tarih ve 22:30 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Geçmişten günümüze Türklerin İslam hayatına katkıları nelerdir?

makale içerik

İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Türkler, etik değerlerinde ve inandıkları Gök Tanrı inancındaki benzerlikler şeklinde nedenlerde ötürü İslamiyet’i daha basit kabul etmişlerdir. Müslümanların zorlamasına ihtiyaç duymadan Türkler kendi istekleri ile gruplar halinde İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Türk ahlakına, töresine, inancına ve kültürüne oldukça fazla benzeyen İslam dinin emirlerine uymakta zorlanmamışlar ve kısa müddette ahenk sağlamışlardır. Zaten kendi inançlarında var olanlarla benzer özellikler göstermesi Türklerin daha kısa vakit arasında dini ilimler başta olmak suretiyle muhtelif ilimlerde eserler vermesine niçin olmuştur. Dini ilimler, tefekkür, felsefe, edebiyat, tasavvuf şeklinde alanlarda Türkler fazlaca kıymetli İslam alimleri yetiştirmişlerdir. Ahmet Yesevi şeklinde alimlerin yazdıkları eserler Türklerin İslam dünyasında sağladıkları katkılardandır. Türk İslam alimleri ve eserleri İslam kültürünün ve uygarlığının dünya genelinde yayılmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamıştır.Türkler, sanat, bilim, mimarlık, edebiyat şeklinde alanlarda kendilerine has bir seka geliştirmişlerdir. Kısa müddette gelişen bu seka İslam Medeniyeti’nin gelişmesinde öncülük etmiş mihenk taşlarıdır. Selçuklular, Gazneliler, Osmanlılar, Karahanlı’lar Türk İslam Medeniyetinin, kültürünün zenginleşmesinde ve gelişmesinde fazlaca mühim roller üstlenmiştir. Günümüzde Avrupa’nın göbeğinde önümüze çıkan zamanı yapılar bile İslam medeniyetinin gelişmişliğinin göstergesidir. Bu eserlerin büyük çoğunluğu Türk Selçuklu yada Osmanlı Devleti’nin katkıları ile yapılmıştır. Türklerin İslam yaşamına katkıları:

 

  • İslam ordusunun oluşturulması
  • Orta Asya’nın Müslüman olması ve siyasal istikrarın meydana getirilmesi
  • İç ve dış siyasal istikrarın oluşturularak korunması
  • İslam ordularına karşı İslam’ın güçlenmesi
  • Türklerin devlet yönetimindeki müessir sistemleri
  • Şii tehlikesine karşı İslam devletlerinin kuvvetli bir yapıya kavuşması

Anahtar Kelimeler : Türkler,etikdeğerlerinde,ve,inandıkları,Gök,Tanrı,inancındaki,benzerliklerşeklindenedenlerdeötürüİslamiyet’i,dahabasit..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar