İlk Türk devletlerindeki kut anlayışını açıklayınız.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 09.08.2020 tarih ve 01:07 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. İlk Türk devletlerindeki kut anlayışını açıklayınız.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Kut Anlayışı, İslam öncesi Türk Devletleri’nden itibaren temeli atılarak; Osmanlı Devleti’ne kadar geçindiren bir hakimiyet anlayışıdır. Devleti idare etme yetkisinin, yöneten aileye Tanrı tarafınca verildiğine inanılan bu anlak, yüzyıllar geçse ’de, Türkler yeni dinlere inansalar da, devam etmiştir.İslamiyet Öncesi Türk Devletleri’nde, idare her vakit aynı ailede kalmıştır. Sebebi Kut Anlayışına göre, bu aileye idare etme yetkisini Tanrı vermiştir. Bu yüzden devleti idare etme Kut verilen şahıs ve hanedan dışına çıkması imkansızdı. Her ne kadar Kut Anlayışı, tanrısal bir temele dayansa da ülkeyi yöneten şahıs tanrısal bir ayrıcalığa haiz değildi. Başka toplumlarda Tanrı Kral anlayışı gözlemlenir iken, Türk Toplumunda bunun olmadığı oldukça açıktır. Yönetici de basit bir insandır ve tanrısal bir vasfa haiz olmadığı için hata yapabilir, cahil olabilir ve başarı da muhakkak değildir. Ulu olan Kut Anlayışıdır ve sorgulanamaz. Bu anlak yardımıyla Türk Devletleri’ni yöneten hanedanlar eleştirilmemiştir. Türk Tarihi’ne bakarsak, Memlük Devleti haricinde hiç bir Türk Devleti’nde birden fazla hanedan yahut ailenin devleti yönettiğini göremeyiz. Çünkü Kut tek bir hanedana verilirdi.İslamiyet’in kabulü ile birlikte Kut Anlayışı ancak biçim değiştirmiştir. Ancak mantık yine aynıdır. Sadece İslamiyet’in getirmiş olduğu kurallar çerçevesinde Kut Anlayışı devam etmiştir. Artık Sultanlar, Halife’den menşur alarak saltanatlarını güçlendirmişler ve meşrulaştırmışlardır.

Anahtar Kelimeler : Kut,Anlayışı,,İslam,öncesi,Türk,Devletleri’nden,itibaren,temeli,atılarak;,Osmanlı,Devleti’ne,kadargeçindirenbirhakimiyetanlayışıdır.,Devleti&nbs..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar