İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 13.08.2020 tarih ve 00:51 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

İnsanın insan olduğundan kıymetli bulunduğunu belirten İslam, cahiliye periyodunun bütün uygulamalarını reddetmiştir. Çünkü cahiliye döneminde insan parası ölçüsünde kıymetli görülüyor ona bakılırsa davranılıyordu. Toplumun düzeni bozulmuş dirlik ve birlik kalmamış başı boşluk her kesimden insana hakim olmuştu. Artık her negatif konum tolerans ile karşılanıyor olmuştu. İnsanlar kölelik yapmak sureti ile çalıştırılıyordu. Öyle bir seviye kurulmuştu ki insanoğlu çıkarları haricinde hareket edilen her durumu reddediyor kimse insanı ve insan haklarını önemsemiyordu. Faiz, zina, yalan, şeklinde fena haller her aileyi zehirliyor, toplum bilinci yok ediliyordu. Kadınların değersizleştirilmesi ve kölelerle beraber para karşılığı alınıp satılması, cehalet ve katılığın ta kendisiydi. Kız evlatları diri diri toprağa gömülürken vicdanlar sızlamıyor, ondan sonra yedikleri helvalara biçim verip tapıyorlardı. Medeniyetin oldukca uzağın da kalınmış kimsenin hiç kimseye hürmet ve hoşgörüsü kalmamıştı. Güvenme duygusunu kaybetmiş insanoğlu birbirlerine karacılık atmaktan geri durmuyorlardı. İşte tam da bu şekilde bir dönemde El Emin olan emin bir nur ortaya çıktı.

 

Allah’ın dinini ancak Arap yarım adasında değil dünyaya yaymak niyetiyle, Müslümanlığı söylemeye başlamış olan HZ. Peygamber insanların kendilerine kıymetli olduklarını hissettirdi. Onlara her şeyi apaçık söyledi İslama çayır etti. İslam; cahiliye döneminde ki diri diri gömülen kız çocuğuna, içkiye, zinaya, faize, köleliğe ve putlara karşı çıktı. Yani her şeylerine karşı çıktı. Tüm uygulamalarının insanı insan olmaktan çıkardığı görüşünü yaydı kendisiyle beraber.

 

Anahtar Kelimeler : İnsanın,insanolduğundankıymetlibulunduğunubelirten,İslam,,cahiliyeperiyodununbütünuygulamalarını,reddetmiştir.,Çünkü,cahiliye,d&..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar