İslam medeniyetinin Avrupaya tesiri hangi yollarla olmuştur?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 29.07.2020 tarih ve 22:34 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. İslam medeniyetinin Avrupaya tesiri hangi yollarla olmuştur?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

İslamiyet’ten ilkin dünya karanlık bir dönemden geçmekteydi. Hz. İsa’nın getirmiş olduğu dinin değiştirilmiş olmasından ve insanların sapkınlıklar arasında bulunmalarından ötürü bu döneme Cahiliye ismi verilmiştir. Cahiliye döneminde Hz. İbrahim’in (as) getirmiş olduğu tek Allah’a kanan Hanif dinine inananların haricinde tüm dünya büyük bir çöküntünün içindeydi. İslam uygarlığı insanlara hak etmiş olduğu kıymeti vererek onları yükseltmiştir. İslam’ın getirmiş olduğu yeni iman ve öğretilerle beraber insanoğlu müreffeh, huzurlu, pak ve ahlaklı bir yaşam yaşamaya başladılar. İslam uygarlığı, belli bir müddet ancak Arabistan yarımadasında yargı sürmüştür. Yapılan fetihler ve esneyen İslam coğrafyası yardımıyla öteki insanoğlu da İslam’ın ve medeniyetinin güzelliği ile tanıştılar. Avrupa’ya İslam’ın yetişmesi fetihlerle sağlanmıştır. Fetihlerle beraber Müslüman alimlerin yapmış olduğu çalışmalarla tanışan Avrupalılar, yeniliklerle karşılaşmıştır.Dünyanın değişik kıtalarında yaşanmış olan olumsuzluklar, şark dünyasındaki gelişmeler İslam dininin reha olarak görülmesini sağlamıştır. Avrupalılar, İslam topraklarını almak için Haçlı Seferleri düzenlediler. Yapılan Haçlı Seferlerinden Avrupalılar istedikleri neticeyi elde edemediler. Fakat seferler Avrupa’nı İslam uygarlığı ile tanışmasına niçin olmuştur. Orta Çağda maddi güç şövalyelerde, içsel güç ise papalığa aitti. Krallar ise bu iki güç içinde kalmıştı. Haçlı Seferleri yardımıyla İslam uygarlığı ile tanışan Avrupa, iki gücün dengesini sarstı ve hakimiyeti krallarına verdiler. Dört halifeden sonrasında gelen Emevi ve Abbasi halifeleri, fethedilen ülkelerde İslam’ın güzelliğini gösterebilmek için muhtelif emekler yapmıştır. Yapılan bu emekler da Avrupa’nın İslam medeniyetinden etkilenmesinde tesirli olmuştur. Avrupa noksan kalan taraflarını İslam uygarlığı ile tamamlamıştır.

Anahtar Kelimeler : İslamiyet’tenilkindünya,karanlık,bir,dönemden,geçmekteydi.,Hz.,İsa’nıngetirmiş,olduğudinin,değiştirilmiş,olmasından,ve,insanların,sapkınlıklar&n..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar