İslamiyet’in kısa müddette geniş alanlara yayılmasının sebepleri nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 10.08.2020 tarih ve 01:32 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. İslamiyet’in kısa müddette geniş alanlara yayılmasının sebepleri nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

İslamiyet yeryüzüne inen son olarak semavi din olma özelliği ile kendisinden sonrasında başka bir dinin olamayacağını bize aktarmıştır. İslamiyet in doğduğu ilk yıllardan şimdiye kadar bu kabulleniş başka inanışlara oldukca fırsat tanımamış bütün insanlığın muayyen semavi bir dini kabullenişi sürmüştür. İslamiyet, insanları insan olduğundan kıymetli görmesiyle, şahıs temel hak ve özgürlükleri önemsemesi ile, hakikatı aleni bir üslupla aktarması ile dünya toplumları tarafınca çokta güçlük çekmeden kısa müddette yayılmıştır. Ayrıca adil düzenin tesisini emretmesi ve adaletli idare anlayışının benimsenmesi dünyada ki zulüm ve baskılara karşı bir tavır sergilemesi de bu nedenler içinde yer alır. Dönemin ağır şartları köleliği müsait görmesi ve ekonomik buhranlarının sonunun gelmemesi de yeniden İslam’ın süratli yayılmasının önünü açmıştır.Hz. Peygamber vefat etmeden ilkin sahabeye veda hutbesinde vasiyetlerinden biri olarak kimsenin Medine de kalmamasını istemesi ve İslam’ı yayma amaçlı hizmetlerde bulunmasını istemesi de müessir olmuştur. 120 bin sahabeden ancak 20 bini Medine’de kalmış, geriye kalan 100 bin sahabe dünyanın muhtelif ülkelerine, İslam’ın güzelliklerini bahsetmek ve yaymak için yayılmıştır. Bu gayretin de İslam’ın yayılmasında müessir olması bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler : İslamiyet,yeryüzüne,inenson,olaraksemavi,din,olma,özelliği,ile,kendisindensonrasındabaşka,bir,dininolamayacağınıbizeaktarmıştır.,İslamiyet,i..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar