Konargöçer ömür seçimi ile yerleşik ömür seçimi arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler bulunduğunu açıklayınız.

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 05.08.2020 tarih ve 00:42 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Konargöçer ömür seçimi ile yerleşik ömür seçimi arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler bulunduğunu açıklayınız.

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Konargöçer ömür seçimi veya özetlemek gerekirse göçebelik, devamlı ikamet edilen bir zeminin olmaması, toprağa yerleşmeyen toplum anlamlarına gelmektedir ve bu toplulukların yaşadıkları bölgeler devamlı bir değişiklik gösterir. Yerleşik topluluk ise bunun aksine, belli bir alana konumlanmış ve rahat rahat yer değiştirmeyen toplumları bahsetmek için kullanılan bir kavramdır. Birbirine zıt olarak algılanan bu iki kavramın benzerlikleri de farklılıkları da bulunmaktadır.Benzerlikleri;

Tarımla uğraşırlar (Göçebelerin ziraat yapmadığı bilgisi yanlıştır. Kısıtlı da olsa kendilerine kafi gelecek kadar üretim yapmaktadırlar.)
Ticaret yaparlar


Farklılıkları;

Göçebeler çadırlarda yaşarken yerleşikler evlerde hayatlarını sürdürür. Buna bağlı olarak da yerleşiklerde mimari yapı gelişmişken göçebelerin bu şekilde bir imkanı olmamıştır.
Mevsimlere bakılırsa hareket ederek ömür alanlarını belirleyen göçebelerin yanında, senenin her mevsimi yerinden ayrılmayan yerleşikler vardır. Biri toprağa bağlı değilken öteki bağlı durumdadır.
Göçebelerde daha fazlaca ticarette gelişmişken yerleşik ömür tarzını benimseyenler için ziraat ağırlıktadır.
Göçebe yaşam tarzında minik gruplar halinde yaşamak daha elverişliyken yerleşik yaşam tarzında nüfus hızla artar.
Göçebe toplumlarda daha dışa dönük ve saldırgan bir tasarruf olduğu için askerlik oldukca önemlidir. Yerleşik ömür tarzında ise daha ılımlı ve içe dönük bir tasarruf hakimdir.
Savaşlarda göçebe yaşam tarzını benimseyenler üstün gelirken ekonomide ilerleyen kesim yerleşik yaşam tarzındaki kimselerdir.
Dini inançları ömür tarzlarına uyduran göçebelere rağmen yerleşik yaşam tarzına haiz insanlar, ömür biçimlerini dini inançlarına bakılırsa tanzim etmişlerdir.
Yerleşik yaşam tarzında sıradüzen hakimken göçebe yaşam seçimi imece usulünü gerektirir.

Anahtar Kelimeler : Konargöçerömürseçimiveyaözetlemek,gerekirsegöçebelik,devamlıikamet,edilen,birzemininolmaması,,top..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar