KPSS Tarih Ders Notları

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 26.07.2020 tarih ve 01:07 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. KPSS Tarih Ders Notları

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

 • Veraset Sistemi. Bir hukuk kavramı olan kalıtım mirasta gerçek sahibi olma anlayışıdır. Türk vatanlarında tahta geçişin iyi mi olacağıyla ilgilidir. Türk vatanlarında kalıtım anlayışı değişik dönemlerde değişim göstermekle beraber temel kaide hanedan üyelerinden birinin tahta çıkmasıdır.
 • İstanbul’u kuşatan Avarlar ve Bulgarlar.
 • İslamiyet öncesi türk vatanlarında Ordunun temeli süvarilere (atlı askerlere) dayanır.
 • On iki Hayvanlı Türk Takvimi ancak hepimiz kullanmışız ve her sene için bir hayvan adı var. Güneş yılı takvimi vs misal ALINMAMIŞ. Nehre bırakılan hayvanların nehri geçiş sırasına bakılırsa adlandırılmış.
 • Şaman ve Kam: Şaman, şamanizim. Kam ise Şaman’ın türkçe adı. Eski türklerdeki dini terimler bunlar.
 • Tarihte ilk Türk Boyu olarak malum İskitler
 • Avrupa’ya geçen Türk kavimler!Nin Hristiyanlığı kabul etmelerinin en büyük kararı dejenere olarak ulusal benliklerini kaybetmeleridir.
 • Uçmağ = Cennet demek
 • Fresk sıvalı bir duvara fotoğraf yapmaktır.
 • Maden işlemeciliği yerleşik yaşamın kanıtı değildir şu sebeple her vakit demirden tabanca yapıldı.
 • Maniheizm etkisiyle kültürel alana geçip bunu yaymak için basımevi kullanılıyor. Nu yüzden maniheizm dini okuma yazarlığı artırmıştır.
 • Türgişler para basmışlardır. Bu yüzden tecim alanında gelişmişler diyebiliriz.
 • Uygurlar Maniheizm dinini benimsemeleri kararı yerleşik hayata geçiyorlar. Manihezim > harp yapmak yasak + et yiyecek yasak > zorunlu ziraat meydana getirmeye başlıyorlar > dolayısı ile yerleşik hayata geçmeleri gerekiyor.

Anahtar Kelimeler : Veraset,Sistemi.,Bir,hukukkavramıolankalıtımmirastagerçek,sahibiolma,anlayışıdır.,Türkvatanlarındatahta,geçişiniyi,m..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar