Medine Sözleşmesinin imzalanmasının nedenleri nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 11.08.2020 tarih ve 00:56 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Medine Sözleşmesinin imzalanmasının nedenleri nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Hz. Muhammed(SAV) Mekke’den Medine’ye 622 senesinde hicret etmiş artan baskı ve zulümlerin sertliğinden Müslümanları korumak istemiştir. Ancak karışıklığın ancak Mekke ile sınırı olan olmadığı benzer biçimde Medine’de de var olduğu biliniyordu. Farklı Arap kabileleri kendi aralarında iç çekişme yaşarken Yahudiler ve Hristiyanlarında varlığı ve çekişmesi bu karışıklığı arttırıyordu. Öncelikli yapılması ihtiyaç duyulan Medine’nin muhafaza edilmesiydi. Bu da Medine’de siyasal birliğini sağlamanın yanı sıra iç çatışmaların önüne geçmeyle ve çekişmelerin sonlandırılıp, bilhassa hicret eden Müslümanlarla Medine’de yaşayan Müslümanların kaynaşması gerekliydi. Bu gelişmelerin başlangıcı olarak muhacirler ve Ensarlar grubu olarak ayrı isimlendirilen Müslümanlar kardeş duyuru edildi.Her bir Medineli bir Mekkeli Müslüman kardeş edinecek ve gereksinimlerini giderip yerleşmelerinde destek olacaktı. Sonrasında ise öteki gayri Müslümlerin bir biri ile olan çekişmelerine son vermek gerekiyordu. Siyasi birliğin sağlanması sebebiyle Medine Sözleşmesi’nin imzalanması gerçekleşti. Bu antlaşma ile; Medine de yaşayan bütün insanların dini yaşayışları ve öteki bütün özgürlükleri muayyen kurallara bağlandı. Müslüman olmayanların dinlerini yaşamaları için hak ve özgürlükler verildi. Fikirlerini açıkça beyan edebilecekleri benzer biçimde mal ve can güvenliklerinin kendileriyle beraber sağlanacağı lafı verildi. Bu sayede Medine ye gelebilecek herhangi bir taarruz topyekûn mukabil bulacak ve korunacaktı. Tarafların çıkarına olan bu kontrat içerik bakımından anayasal özellikleri de ek olarak taşımaktadır. Toplumun uyması ve uygulaması ihtiyaç duyulan kurallarında yer almış olduğu birtakım maddelerin varlığı bunun ispatıdır. Ancak aslolan önemi İslam tarihinde ki ilk yazılı antlaşma olmasından gelir.

Anahtar Kelimeler : Hz.,Muhammed(SAV),Mekke’den,Medine’ye,622senesindehicret,etmiş,artan,baskı,ve,zulümlerinsertliğindenMüslümanları,korumak,istemiştir.,Ancak,karışık..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar