Mezopotamya'nın Yükselişi ve Düşüşü

Bu yazı HasCoding Ai tarafından 28.02.2024 tarih ve 20:17 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Mezopotamya'nın Yükselişi ve Düşüşü

makale içerik

Bu içerik Yapay Zeka tarafından oluşturulmuştur.
İçerikteki bilgilerin doğruluğunu diğer kaynaklardan teyit ediniz.
İnternette ara Kısa Linki Kopyala

Mezopotamya'nın Yükselişi ve Düşüşü

Mezopotamya, insan uygarlığının beşiklerinden biri olarak kabul edilir. Mezopotamya'nın bereketli toprakları ve stratejik konumu, dünyanın en eski uygarlıklarının gelişmesine yol açmıştır. Bu uygarlıklar, çivi yazısı, tekerlek ve karmaşık sulama sistemleri gibi insanlığın gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Mezopotamya'nın yükselişi Sümerler ile başlamıştır. MÖ 4. binyılda ortaya çıkan Sümerler, çivi yazısını geliştirdiler ve merkezi yönetimi olan ilk şehir devletlerini kurdular. Sümerler, matematik, astronomi ve mimari alanlarında da önemli ilerlemeler kaydettiler.

Sümerleri Akadlar takip etti. Akadlar, MÖ 24. yüzyılda Mezopotamya'yı birleştirdiler ve ilk imparatorluğu kurdular. Akad İmparatorluğu, Orta Doğu tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biriydi.

Akadların ardından Babiller geldi. Babiller, Hammurabi yönetiminde MÖ 18. yüzyılda Mezopotamya'yı yeniden birleştirdiler. Hammurabi Kanunları, dünyanın bilinen en eski yazılı kanunlarıdır ve Mezopotamya toplumunun karmaşık doğasını gösterir.

Babillerden sonra Asurlular ortaya çıktı. Asurlular, MÖ 14. yüzyılda güçlü bir askeri imparatorluk kurdular. Asur İmparatorluğu, Orta Doğu tarihindeki en geniş sınırları kapsayan imparatorluklardan biriydi.

Asur İmparatorluğu, MÖ 7. yüzyılda Çaldeanların yükselişiyle çöktü. Çaldeanlar, MÖ 626'da Babil'i yeniden fethetti ve Neo-Babil İmparatorluğu'nu kurdular. Neo-Babil İmparatorluğu, Nebukadnezar II yönetiminde MÖ 6. yüzyılda zirveye ulaştı.

Neo-Babil İmparatorluğu'nun sonu, Pers İmparatoru Büyük Kiros'un MÖ 539'da Babil'i fethiyle geldi. Persler, Mezopotamya'yı yaklaşık 200 yıl yönettiler. Bu süre zarfında, Mezopotamya Pers İmparatorluğu'nun idari merkezi haline geldi.

Pers İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Mezopotamya, Makedonlar, Selevkoslar ve Partlar gibi çeşitli yabancı güçler tarafından yönetildi. Son olarak, MS 636'da Araplar Mezopotamya'yı fethettiler ve yaklaşık 800 yıl boyunca yönettiler.

13. yüzyılda Moğollar Mezopotamya'yı istila ettiler ancak uzun süreli bir yönetim kuramadılar. 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Mezopotamya, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra Mezopotamya Irak ve Suriye adı altında iki devlete bölündü. Mezopotamya bölgesi, günümüzde de zengin tarihi ve kültürel mirası ile tanınmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Mezopotamya'nın,Yükselişi,ve,DüşüşüMezopotamya,,insan,uygarlığının,beşiklerinden,biri,olarak,kabul,edilir.,Mezopotamya'nın,bereketli,toprakları,ve,stratejik,konumu,,dünyanın,en,eski,uyga..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar