Oğuzların tarihte büyük devletler kurmalarında rol oynayan etkenler nelerdir?

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 29.07.2020 tarih ve 01:29 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Oğuzların tarihte büyük devletler kurmalarında rol oynayan etkenler nelerdir?

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

İran, Irak, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye’deki Türklerin atası olarak malum Oğuzlar, Türklerin en kalabalık ve tarihte en faal rol oynayan koludur. Araplar Oğuzlar için Guz, Ruslar Tork ve Bizanslılar ise Uz ismini kullanmışlardır. Oğuz adına evvela Kök Türk Kitabelerinde rastlanmaktadır. Oğuzlar Müslüman olduktan sonrasında Türkmen ismini almışlardır. Oğuz boyları bundan hemen sonra Türkmen boyları olarak anılmaya başlamıştır. Oğuz kelimesinin kökenin hakkına değişik görüşler öne sürülmüştür. Galip olan düşünceye gore ok kelimesi ile eski Türkçede çoğul ek olan z’nin bileşmesiyle oluşmuştur. Oklar anlamına gelen Okuz kelimesi zaman içinde değişerek Oğuz olmuştur.İslam kaynaklarına gore Guz, Kök Türk Kitabelerine gore Oğuzlar toplam 9 boydan meydana gelmektedir. Bundan ötürü Dokuz, Tokuz, Oğuz olarak anılmaya başlamıştır. Kutluk Kağan Göktürk Devletini yine kurmaya çalmış olduğu zamanda en kuvvetli Dokuz boyu Oğuzlardır. Yıllar arasında Göktürk Hanedanı, Oğuz boylarını kendine doğal olarak kılmıştır. Oğuzlar, Bilge Kağan döneminde tamamen Göktürk’lere bağlı olmuştur. Göktürk Devleti 744 senesinde yıkılmıştır. Göktürklerin yerini Uygur Devleti almıştır. Uygur hükümdarı Köl Bilge Kağan, Tokuz Oğuzların başbuğu duyuru edilmiştir. Köl Bilge Kağan’ın oğlu da Moyençor unvanı ile anılmaya başlamıştır.Oğuzlar tarih süresince oldukça fazla devlet kurmuşlardır. Tarihte kurmuş oldukları devletler;

  • Büyük Selçuklu Devleti
  • Anadolu Selçuklu Devleti
  • Harzemşahlar
  • Karakoyunlular
  • Akkoyunlular
  • Anadolu beylikleri
  • Osmanlı İmparatorluğu
  • Türkiye Cumhuriyeti

Anahtar Kelimeler : İran,,Irak,,Türkmenistan,,Azerbaycan,ve,Türkiye’deki,Türklerin,atası,olarakmalumOğuzlar,,Türklerin,en,kalabalık,ve,tarihte,enfaalrol,oynayan,koludu..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar