Osmanlı Devleti Bünyesinde Yaşayan Gayrimüslimlerin Mezhep Seçme Özgürlüğü

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 04.08.2020 tarih ve 21:51 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Osmanlı Devleti Bünyesinde Yaşayan Gayrimüslimlerin Mezhep Seçme Özgürlüğü

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

Osmanlı devleti bünyesinde yaşayan gayrimüslimlerin mezhep seçme özgürlüğü hakkındaki inceleme yaparak kazandığınız detayları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.Osmanlı Devleti kendi bünyesinde yaşayan bütün gayrimüslim vatandaşlara mezhep seçme özgürlüğü tanımıştır. Aynı zamanda bu kişilerin dini haklarını kanunla güvence dibine almıştır. Osmanlı Devleti gayrimüslimlere bu hakları verirken Avrupa devletlerinde mezhep savaşları yaşanmaktaydı. Buna karşın Osmanlı Devleti kendi bünyesinde yaşayan vatandaşlara lüzumlu kolaylığı sağlamıştır. Gayrimüslimlere tanınan bu kolaylık ” Gayrimüslim vatandaşlar iman özgürlüğü ve istediği dine geçme hakkı tanınır ve kendi ayinlerini serbestçe yapmalarına müsaade edilir.” benzer biçimde açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti bu konuda;Osmanlı Devleti kendi bünyesine yaşayan muhtelif din gruplarına mensup insanların bir arada sulh arasında yaşaması için lüzumlu tedbirleri almıştır.
Fatih Sultan Mehmet döneminde devletin bu yaklaşımı kanun metinlerine yansımıştır. (Kanuni Esasi)
Osmanlı Devleti bu hakları güvence dibine alırken bu haklara gelen saldırıları da önlemeye çalışmıştır.
Tanzimat Fermanı ile gayrimüslimlerin bu hakları daha çok gündeme gelmiş ve üstünde emek verme yapılmıştır.
Farklı dine mensup kişilerin ibadethanelerine kimse dokunmamıştır. Huzur arasında kendi dinlerini yaşamalarına ve yakarma etmelerine izin verilmiştir.
Gayrimüslimlere bu hak sosyal kuralları bozmadığı sürece tanınmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu yaklaşımı yardımıyla değişik ulus ve dine mensup insanoğlu uzun seneler bir arada refah arasında yaşamıştır.
Bu yaklaşım aslen bir bayrak altında onca milletin bir arada yaşamasına imkan sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler : Osmanlı,devleti,bünyesinde,yaşayan,gayrimüslimlerin,mezhep,seçme,özgürlüğühakkındakiincelemeyaparakkazandığınızdetaylarısını..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar